Så tar vi fram riktlinjer

Riksgälden har en aktiv del i att ta fram riktlinjerna för statsskuldens förvaltning. Varje år lämnar vi ett förslag som regeringen beslutar om. Förslaget grundar sig på våra analyser och riksdagens senaste utvärdering.

Regeringens riktlinjer är övergripande. Riksgäldens styrelse beslutar sedan om mer detaljerade riktlinjer för verksamheten.

  1. Riksgälden lämnar förslag på riktlinjer till regeringen.
  2. Regeringen beslutar om riktlinjerna.
  3. Riktlinjerna börjar gälla.
  4. Vi rapporterar till regeringen i årsredovisningen.
  5. Regeringen utvärderar verksamheten och rapporterar till riksdagen.
  6. Riksdagen utvärderar statsskuldsförvaltningen.
  7. Vi ser över riksdagens synpunkter i vårt förslag till riktlinjer för nästa år.