Fakta om statsskulden

  • Den svenska statsskulden är 1 073 miljarder kronor ( 2019-08-30 ).
  • Statsskulden motsvarar cirka  26  procent av bruttonationalprodukten ( 2018-12-31 ). Den har minskat från över 70 procent 1995.
  • Räntebetalningarna för statsskulden var 1,5 miljarder kronor 2016.
  • Statsbudgeten visade ett överskott på 85 miljarder kronor 2016.

Vad är statsskuld?

Statsskulden är de samlade underskotten och överskotten i statens budget över tiden. Riksgälden lånar pengar åt staten när det är underskott i statens budget och amorterar på statsskulden när det är överskott. Vi förnyar också lån som förfaller.

Vilka lånar ut pengar till staten?

Vi lånar genom att sälja skuldsedlar, främst obligationer. Många tror att vi tar lån i bank eller från andra stater, men så är det alltså inte.

Långivarna är de som köper obligationerna. Det kan till exempel vara pensionsfonder, försäkringsbolag, banker, centralbanker och privatpersoner, både svenska och utländska.

Hur sköts statsskulden?

Regeringen bestämmer övergripande riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Målet är att förvalta statsskulden till så låga räntekostnader som möjligt och samtidigt ta hänsyn till riskerna i skulden.

Från och med 2008 utvärderar riksdagen vartannat år regeringens riktlinjer och hur Riksgälden har skött statsskuldsförvaltningen.

Statsskulden historik

Statsskulden storlek, länk till sidan Historik i diagram

Statsskuldens storlek sedan 1975

Historik i diagram