Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2018