Sveriges statsskuld

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar vi statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. 

 

Logga Sveriges officiella statistik

Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och redovisar statsskulden enligt de beräkningsmetoder som gällde vid publiceringstillfället. I tabeller och diagram på webben är historiska data omräknade enligt nu gällande principer. De siffrorna kan därför skilja sig något från det som publicerats i rapporten.

 

Från och med november 2017 redovisas upplåning i commercial paper i kategorin Likviditetsförvaltningsinstrument i stället för att redovisas separat. Detta påverkar inte statsskuldens nivå utan innebär bara en ändring i uppställningen av hur skulden redovisas. Ändringen syftar till att göra det tydligare att commercial paper används som en finansieringskälla av flera inom likviditetsförvaltningen.

Ladda ner rapporter

Statsskuldens storlek

 • Den svenska statsskulden är 1 250 miljarder kronor ( 2018-01-31 ).

Statsskulden historik

Statsskulden storlek, länk till sidan Historik i diagram

Statsskuldens storlek sedan 1975

Historik i diagram

Sveriges officiella statistik

Mer om den officiella stastistiken finns att läsa på SCB:s hemsida

Håll dig uppdaterad

Publiceringskalender

 • 7 mars 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld februari 2018
 • 9 april 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld mars 2018
 • 8 maj 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld april 2018
 • 8 juni 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld maj 2018
 • 6 juli 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld juni 2018