Statsskuldens storlek

  • Den svenska statsskulden är 1 071 miljarder kronor ( 2019-09-30 ).

Statsskulden historik

Statsskulden storlek, länk till sidan Historik i diagram

Statsskuldens storlek sedan 1975

Historik i diagram

Sveriges officiella statistik

Mer om den officiella statistiken finns att läsa på SCB:s hemsida

Håll dig uppdaterad

Publiceringskalender

  • 7 november 2019, 09:30
    Sveriges statsskuld oktober 2019
  • 6 december 2019, 09:30
    Sveriges statsskuld november 2019