Riktlinjer

Varje år bestämmer regeringen riktlinjer som styr hur Riksgälden ska förvalta och finansiera statsskulden. Riktlinjerna styr vilken löptid skulden ska ha och hur vi ska fördela skulden mellan olika sorters lån för att ge rätt avvägning mellan kostnader och risk. De är också utgångspunkten i utvärderingen av förvaltningen.

Håll dig informerad