Remiss av förslag till ändringar i marknadsplatsföreskrifterna

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 18-18516)