Förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 18-6251)