Utfallet för statens betalningar för september

7 oktober 2019