Utfallet för statens betalningar för oktober

7 november 2019