Utfallet för statens betalningar för november

6 december 2019