Utfallet för statens betalningar för maj

10 juni 2019