Utfallet för statens betalningar för juni

5 juli 2019