Utfallet för statens betalningar för juli

7 augusti 2019