Utfallet för statens betalningar för augusti

6 september 2019