Statsupplåning – prognos och analys 2019:2

18 juni 2019

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning tisdagen den 18 juni 2019.

Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2019:2 publiceras tillsammans med ett pressmeddelande kl. 09.30.