Statsupplåning - prognos och analys 2018:3

25 oktober 2018

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning torsdagen den 25 oktober 2018.

Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2018:3 publiceras tillsammans med ett pressmeddelande kl. 09.30.

Pressträffen är kl. 10.00 på Olof Palmes gata 17, plan 4. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad, chefekonom Mattias Persson och avdelningschef för Skuldförvaltning Göran Robertsson medverkar. Presslegitimation krävs för att delta. 

Kontakt: Pressfunktionen 08 613 47 01