Finans- och riskpolicy 2019

Fastställd av Riksgäldens styrelse 2018-12-14, dnr 2018/1135.