Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall