Föreskrifter

Riksgälden får utfärda föreskrifter rörande vissa frågor inom Riksgäldens ansvarsområden. Dessa publiceras i Riksgäldens författningssamling (RGKFS). Föreskrifter är bindande regler för enskilda och myndigheter.

För att Riksgälden ska få utfärda föreskrifter måste Riksgälden ha fått ett bemyndigande från riksdagen eller regeringen. Riksgäldens bemyndiganden att utfärda föreskrifter framgår av 29 § Riksgäldens instruktion (riksdagen.se).

Riksgälden kan också, utan särskilda bemyndiganden, utfärda allmänna råd inom Riksgäldens ansvarsområden. Allmänna råd är, till skillnad från föreskrifter, inte bindande för myndigheter eller enskilda. Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Mer om Riksgäldens ansvarsområden hittar du under Om Riksgälden.

Förteckning över Riksgäldens författningar och allmänna råd
Utgivningsdatum: 2016-12-08

När en ny författning, till exempel en myndighetsföreskrift, ges ut för första gången kallas den för en grundförfattning. En författning som ändrar en tidigare utgiven författning kallas för ändringsförfattning. Ibland gör vi ett omtryck av författningen i samband med en ändring. Det innebär att hela författningen trycks på nytt med alla gällande ändringar.

Föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
RGKFSRubrikGäller från och medAnmärkning
2006:1

Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd till
förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar
och medelsförvaltning

2007-01-01 Grundförfattning
2011:1

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av
föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning (omtryck)

2011-05-01 Ändring och omtryck
2015:1

Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning 

2015-04-01 Ändring
2017:1

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

2017-07-01 Ändring

 

Föreskrifter (RGKFS 2008:1) till förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.
RGKFSRubrikGäller från och medAnmärkning
2008:1 Riksgäldskontorets föreskrifter till förordning om
statliga garantier till banker m.fl. (RGKFS 2008:1)
2008-10-31 Grundförfattning
2008:2 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2008:1)
till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.
2008-12-10 Ändring
2015:3 Riksgäldskontorets föreskrifter om upphävande av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2008:1)
till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.
2016-02-01 Upphävande

 

Föreskrifter (SFS 1990:978) om inskrivning i statsskuldboken
SFSRubrikGäller från och medAnmärkning
1990:978 Riksgäldskontorets föreskrifter (SFS 1990:978) om inskrivning i statsskuldboken 1995-11-15 Senaste ändring (och omtryck) SFS 1995:343

 

Föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti
RGKFSRubrikGäller från och medAnmärkningBeslut
2016:2 Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti 2016-07-01 Grundförfattning

Beslutspromemoria – föreskrifter om insättningsgaranti

2016:4 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti 2016-11-01 Ändringsförfattning

Beslutspromemoria om ändring i föreskrifterna om insättningsgaranti

2016:5 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti 2017-01-01 Ändringsförfattning

Beslutspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

 

Föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar
RGKFSRubrikGäller från och medAnmärkningBeslut
2011:2 Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar 2012-02-01 Grundförfattning  
2013:1 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar  2013-11-01

Ändring

 

2016:3 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar 2016-07-01

 Ändring

Beslutspromemoria – ändring av föreskrifter om instituts skydligheter att lämna uppgifter

 

Föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution
RGKFSRubrikGäller från och medAnmärkningBeslut
2015:2 Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution 2016-02-01 Grundförfattning

Beslutspromemoria – föreskrifter om resolution

2016:1 Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution 2016-02-01 Ändring

Beslutspromemoria - ändringar i föreskrifter om resolution