Beräkning av risken för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj