Årsredovisning och delårsrapport

Här publicerar vi Riksgäldens årsredovisning. Vi lämnar årsredovisningen till Finansdepartementet i februari varje år. Vi lämnar dessutom in ett underlag till utvärdering av statsskuldens förvaltning som vi också publicerar här.

Ladda ner rapporter

Håll dig informerad