Publicerat på Riksgälden

Riksgälden rapporterar framför allt om statsskuldens utveckling, hur vi planerar att finansiera skulden och hur vår verksamhet utvecklas.

Senaste rapporterna

Håll dig uppdaterad

Vi publicerar återkommande

 • Statsupplåning - prognos och analys
 • Sveriges statsskuld
 • Årsredovisning
 • Delårsrapport
 • Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
 • Remissvar till regeringen
 • Föreskrifter för hur myndigheter ska använda vissa förordningar
 • Rapporter om statliga garantier och lån
 • Rapporter om myndigheternas betalningar och lån.

 

Publiceringskalender

 • 20 februari 2019, 09:30Statsupplåning – prognos och analys 2019:1
 • 7 mars 2019, 09:30
  Sveriges statsskuld februari 2019
 • 7 mars 2019, 09:30
  Utfallet för statens betalningar för februari
 • 5 april 2019, 09:30
  Utfallet för statens betalningar för mars