Publicerat - Riksgalden.se

Publicerat på Riksgälden

Riksgälden rapporterar framför allt om statsskuldens utveckling, hur vi planerar att finansiera skulden och hur vår verksamhet utvecklas.

Senaste rapporterna

Håll dig uppdaterad

Vi publicerar återkommande

 • Statsupplåning - prognos och analys
 • Sveriges statsskuld
 • Årsredovisning
 • Delårsrapport
 • Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
 • Remissvar till regeringen
 • Föreskrifter för hur myndigheter ska använda vissa förordningar
 • Rapporter om statliga garantier och lån
 • Rapporter om myndigheternas betalningar och lån.

 

Publiceringskalender

 • 7 september 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld augusti 2018
 • 7 september 2018, 09:30
  Utfallet för statens betalningar för augusti
 • 28 september 2018
  Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning
 • 5 oktober 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld september 2018