Presentation av prognos för statens upplåning 2018:2

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.