Presentation av prognos för statens upplåning 2018:1 - Riksgalden.se

Presentation av prognos för statens upplåning 2018:1

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.