Presentation av prognos för statens upplåning 2017:2

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.