Investerarlunch på Société Générale

Den 29 augusti medverkade Pär Holmbäck, tillförordnad chef för Avdelningen finansiell stabilitet och konsumentskydd, och Mattias Persson, chefekonom, vid en lunch för investerare arrangerad av Société Générale.