Hans Lindblad på ESO-seminarium

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på ESO:s seminarium om den ekonomiska politiken: En ljusnande framtid?