Hans Lindblad om finansiell stabilitet i riksdagens finansutskott

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade om finansiell stabilitet i riksdagens finansutskott.