Hans Lindblad, Byggstart Sverige - Riksgalden.se

Hans Lindblad, Byggstart Sverige

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Byggstart Sverige om finansiering av infrastruktursatsningar.