Presentation av ny prognos för statens upplåning

Riksgälden presenterar ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.