Presentationer

Senaste presentationerna

 • 6 september 2019Hans Lindblad talade om penningtvätt och finansiell krishantering

  Företagskultur och förtroende för banker i fokus när riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade på Etikrådet och AP-fondernas seminarium om penningtvätt den 6 september 2019.

 • 5 september 2019Hans Lindblad om resolution hos UBS

  Med drygt tio år sedan finanskrisen är det viktigt att kontinuerligt stärka finanssektorns motståndskraft mot kris. Det framhöll riksgäldsdirektör Hans Lindblad i ett tal vid UBS årliga bankkonferens den 5 september 2019 i Stockholm.

 • 30 augusti 2019Investerarlunch på Société Générale

  Den 29 augusti medverkade Pär Holmbäck, tillförordnad chef för Avdelningen finansiell stabilitet och konsumentskydd, och Mattias Persson, chefekonom, vid en lunch för investerare arrangerad av Société Générale.

 • 18 juni 2019Presentation av prognos för statens upplåning 2019:2

  På en pressträff den 18 juni 2019 presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

 • 22 maj 2019Investerarmöten i London

  Den 14 maj träffade Pär Holmbäck, tillförordnad chef för Avdelningen finansiell stabilitet och konsumentskydd, och Mattias Persson, chefekonom, ett antal kapitalförvaltare i London för att diskutera frågor kopplade till resolution. Diskussionen fördes med utgångspunkt i presentationen nedan.

 • 12 april 2019Finansdagen 2019

  Temat för Finansdagen 2019 var Säkerhet och Framtid. Riksgälden presenterade bland annat om cyberhot, finansiell stabilitet, makroekonomi och utveckling av den statliga betalningsmodellen. Externa presentatörer från MSB och statliga utredningar samt fintech-branschen deltog också.

 • 2 april 2019Hans Lindblad om banker i kris på SNS

  Den 3 april 2019 pratade Hans Lindblad om effektiv bankkrishantering på Studieförbundet Svenskt Näringsliv och Samhälle (SNS) Finanspanel

 • 13 mars 2019Hans Lindblad hos DNB

  Den 13 mars 2019 pratade riksgäldsdirektör Hans Lindblad på DNB om vad som är aktuellt på Riksgälden och om läget i svensk ekonomi.

 • 20 februari 2019Presentation av prognos för statens upplåning 2019:1

  På en pressträff den 20 februari presenterade Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi, budgetsaldot och statens upplåning.

 • 6 februari 2019Hans Lindblad om bankkrishantering på Sparbankernas Riksförbund

  Riksgäldsdirektör Hans Lindblad pratade på Sparbankernas riksförbunds årliga vinterkonferens om Riksgäldens arbete med att hantera banker i kris.

Pressansvarig

Foto: Malin Hasselblad Wennström

Malin Hasselblad Wennström
Presstelefon: 08-613 47 01
Mobil: 070-003 92 62
Epost: Malin Hasselblad Wennström

Riksgälden i sociala medier