Riksgälden i media

Här hittar du nyheter om Riksgälden som har publicerats i pressens webbupplagor.

 • 24 juni 2016

  Finansinspektionen följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och har en löpande dialog med finansdepartementet, Riksbanken och Riksgälden. Vi har beredskap och täta kontakter med de svenska bankerna.

 • 24 juni 2016

  En finansiell chockvåg sköljer över världen efter beskedet att britterna vill lämna EU. Börser rasar och pundet har kollapsat. Även den svenska kronan tar stryk.

 • 24 juni 2016

  Finansmarknadsminister Per Bolund säger att britternas beslut är överraskande och beklagligt. Svenska småsparare uppmanas att ha is i magen och inte överreagera.

 • 24 juni 2016

  Riksdagsledamoten Tomas Eneroth (S) beklagar att Storbritannien röstat för att lämna EU-samarbetet. Det försvagar Storbritannien och EU, säger han. Nyheten om brexit med rasande börser och politisk kris som följd dominerar nyhetsrapporteringen.

 • 24 juni 2016

  STOCKHOLM (Direkt) Finansinspektionen (FI) följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och har en löpande dialog med finansdepartementet, Riksbanken och Riksgälden. Det framgår av ett meddelande på FI:s webbplats.

 • 24 juni 2016

  STOCKHOLM (Direkt) Riksgälden följer utvecklingen på de finansiella marknaderna och har löpande dialog med andra myndigheter. Det skriver Riksgälden i en kommentar till folkomröstningen i Storbritannien.

 • 24 juni 2016

  Nu samlas stabilitetsrådets beredningsgrupp till krismöte på grund av brexit. Syftet är att bedöma hur allvarligt det finansiella läget är. Under morgonen har börser runt om i världen fallit och pundet tappat kraftigt i värde.

 • 24 juni 2016

  Britterna lämnar EU och Sverige förlorar därmed en viktig allierad i den krympande gruppen av länder som står utanför euron.

 • 23 juni 2016

  Ett oväntat lugn präglar marknaden när britterna röstar för att stanna eller lämna EU. Pundet är på årshögsta och börser stiger. Men under ytan bubblar oron. Bedömare varnar för att det kan komma en rejäl valutasmäll i natt.

 • 23 juni 2016

  TORSDAG DEN 23 JUNI RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - RNB (kl 7.30) ÖVRIGA UTLÄNDSKA - Blackberry (före USA-börsernas öppning) STÄMMOR - Ecorub, Josab,

 • 22 juni 2016

  Riksgälden 2) Auction Details Treasury Bills Auction details treasury bills Stockholm, Sweden, CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Auction date June 29, 2016 Maturity date Issue volume,

 • 22 juni 2016

  DEBATT - av Sten Gejrot, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå Staten skrev i maj ner värdet på Orio, tidigare Saab Automobile Parts, med ytterligare 700 miljoner kronor. Idag räknas förlusten för statskassan till totalt 1,4 miljarder kronor.

 • 22 juni 2016

  Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015 Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

 • 22 juni 2016

  Tidigare har det varit oklart i vilken utsträckning som krav och påminnelser som skickats per ordinarie postgång har haft preskriptionsavbrytande verkan.

 • 22 juni 2016

  RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Skistar (kl 7.30), H&M (kl 8.00) FIRST NORTH - Maxkompetens STÄMMOR - Insplanet (ändrat datum från 19/5), Pharmalundensis, Spiffx,

 • 21 juni 2016

  Finansutskottet s betänkande 2015/16: FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och avslår

 • 21 juni 2016

  Finansutskottet s betänkande 2015/16: FiU21 Vårändringsbudget för 2016 Sammanfattning Utskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ändrade inkomster och utgifter för 2016,

 • 21 juni 2016

  Finansutskottet s betänkande 2015/16: FiU28 Årsredovisning för staten 2015 Sammanfattning Utskottet föreslår att regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015 och redogörelse 2015/16:RR4 Riksrevisionens

 • 21 juni 2016

  Finansutskottet s betänkande 2015/16: FiU41 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 Sammanfattning Utskottet föreslår följande två tillkännagivande till regeringen: Regeringen ska snarast tillsätta en

 • 21 juni 2016

  Varken småspararna eller aktieägarna behöver känna oro efter uppgifterna i SvD om att Nordea underskattat riskerna i sin utlåning till företag och saknar miljardbelopp, enligt Emma Rheborg, kommunikationschef för Nordea i Sverige.