Riksgälden i media

Här hittar du nyheter om Riksgälden som har publicerats i pressens webbupplagor.

 • 9 december 2016

  Låt banker gå i konkurs. Det säger årets ekonomipristagare Oliver Hart. Hart är matematikern som kommit att studera mänskligt beteende och som nu är uppriktigt oroad för den politiska utvecklingen i världen.

 • 9 december 2016

  Riksgälden beslutar om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti. Förändringarna innebär att det införs ett nytt sätt att beräkna avgifterna för de institut som omfattas av garantin.

 • 9 december 2016

  Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU2 1Förslag 2Beredning 3Debatt 4Beslut Planerat beslutsdatum: 15 december 2016 Nästa händelse: Bordläggning 14 december 2016 Hela betänkandet Betänkande 2016/17:FiU2 (pdf,

 • 8 december 2016

  TORSDAG DEN 8 DECEMBER RAPPORTER ÖVRIGA UTLÄNDSKA - Toro STÄMMOR - Dome Energy (extra) BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER - Fingerprint Cards: telefonkonferens kl 8.30 - Redeye presenterar IT-konsultrapport samt

 • 8 december 2016

  Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU1 Planerat beslutsdatum: 15 december 2016 Nästa händelse: Bordläggning 14 december 2016 Hela betänkandet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för

 • 8 december 2016

  Kriminalvården kommer att fortsätta samarbeta med Kronofogdemyndigheten för att motverka onödig skuldsättning hos våra klienter. Mindre skuldsättning bland klienterna.

 • 8 december 2016

  Pressmeddelande Dec 08, 2016 11:15 CET Viati har tilldelats ramavtal med Region Östergötland avseende konsulttjänster inom IT. Ramavtalet omfattar åtta kompetensområden inom IT och avtalet löper till med 1 års optioner.

 • 7 december 2016

  STOCKHOLM (Direkt) Under onsdagens möte var Finansiella stabilitetsrådet överrens om att det finns en stark stabilitet i den finansiella sektorn i Sverige och att motståndskraften är god.

 • 7 december 2016

  Rekordlåga räntor och generösa ränteavdrag har eldat på hushållens allt högre skuldsättning och rusande bostadspriser. Finansiella stabilitetsrådet pekar på fortsatt oro för utvecklingen.

 • 7 december 2016

  Näringsutskottet s betänkande 2016/17: NU3 Utgiftsområde 21 Energi Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 21 Energi som totalt uppgår till ca 2,9 miljarder kronor för 2017.

 • 7 december 2016

  Debatt om förslag 7 december 2016 Betänkande: Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen Föredragningslista Golv för statslåneräntan införs (SkU9) Det kommer att införas ett golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen.

 • 7 december 2016

  På finansiella stabilitetsrådets möte i dag undertecknade företrädarna för Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret en överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering.

 • 7 december 2016

  ONSDAG DEN 7 DECEMBER RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Clas Ohlson (kl 7.00) STÄMMOR - Enea (extra) BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER - Clas Ohlson: rapportpresentation kl 8.30 - Kinnevik: presskonferens kl 10.30

 • 7 december 2016

  Kronan stärktes på onsdagsförmiddagen i kölvattnet av riksbanksledamot Per Janssons tal under morgonen som bedömare ansåg innehöll vissa hökaktiga inslag.

 • 7 december 2016

  Det är fullt hus i dagens Börslunch. Vd-duon Klaus-Anders Nysteen från Lindorff och Mikael Ericson från Intrum Justitia får sällskap av Anders Haskel och Nicklas Granath. Dessutom rapporterar Linda Vikström från Kinneviks presskonferens.

 • 7 december 2016

  Genom nya regler går vi globalt från bail-out till bail-in när det gäller hantering av krisande banker. Läs mer om vad det innebär i månadens snabbkurs med Riksgäldens Pär Holmbäck. Ämne: Hur funkar nya krishanteringsdirektivet för banker?

 • 7 december 2016

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 34,1 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 43,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än beräknat.

 • 7 december 2016

  25 13.57 Det nya EU-regelverk för att rädda banker i kris som ska vara införlivat i svensk lag till årsskiftet håller inte måttet, enligt Lars Hörngren, Riksgäldens chefekonom och ordförande i Finanskriskommittén.

 • 7 december 2016

  USA-räntorna visar små förändringar på onsdagen, med den tioåriga statsobligationen kvar på 2,39 procent. Även dollarn går i stort sidledes. Asienbörserna är överlag upp medan oljan sjunker tillbaka något.

 • 7 december 2016

  kl 8.00: Riksbanken: Per Jansson håller talet "Dags att skrota inflationsmålet?".