Riksgälden i media

Här hittar du nyheter om Riksgälden som har publicerats i pressens webbupplagor.

 • 3 maj 2016

  Corporate Social Responsibility (CSR) är en het fråga på många områden idag, även på skatteområdet. Politiker uttalar sig om gråzoner där det anses olämpligt för företag att befinna sig osv.

 • 3 maj 2016

  Motion till riksdagen 2015/16:3403 av Jan Björklund m.fl. (L) med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

 • 3 maj 2016

  STOCKHOLM (Direkt) Riksgälden emission av en statsskuldväxel blev fulltecknad. Erbjudandet avsåg en växel med löptid till den 17 augusti 2016 för 12,5 miljarder kronor.

 • 3 maj 2016

  TISDAG DEN 3 MAJ RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Pandox (ändrat datum från 4/5) (kl 7.00), Tethys Oil (kl 7.30), Boliden (kl 7.45), Arise (kl 8.00), Meda (kl 8.00), Tradedoubler (kl 8.00), Cellavision (kl 8.20), Doro (kl 13.30),

 • 2 maj 2016

  Regeringens skrivelse 2015/16:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 2011-2015 2015/16:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

 • 2 maj 2016

  Regeringens proposition 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU Prop. 2015/16:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

 • 2 maj 2016

  Regeringens skrivelse 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker Skr. för staten i fråga om gruvavfall 2015/16:165 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

 • 2 maj 2016

  Regeringens proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 Regeringens proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

 • 2 maj 2016

  Motion till riksdagen 2015/16:3403 av Jan Björklund m.fl. (L) med anledning av regeringens proposition 2015/16:100 Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

 • 2 maj 2016

  Finansutskottet s betänkande 2015/16: FiU23 Riksbankens förvaltning 2015 Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljar R iksbankens direktion

 • 2 maj 2016

  Läs senare 0 delningar Dela på twitter / Visa bildtextDölj Statens tjänstepensionsverk kräver in återbetalning av soldater som fick för mycket i semesterersättning i somras,

 • 2 maj 2016

  Bluffakturor De verkar vara ett oberoende inkassobolag - men bakom estniska ESB Inkasso OÜ står varningslistade Bolagsupplysningen själva.

 • 2 maj 2016

  MÅNDAG DEN 2 MAJ RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Ortivus (kl 8.30), Loomis (kl 15.00) AKTIETORGET - Respiratorius ÖVRIGA UTLÄNDSKA - Japan Tobacco (kl 8.00) STÄMMOR - Eltel, Loomis, Norsk Hydro, NP3, NP3,

 • 29 april 2016

  Kan man lita på Migrationsverkets siffror när verket skapar orimliga antaganden som de sedan justerar, undrar Rune Wigblad i en replik på debattartikeln Utmanande uppgift att förutsäga migrationen (21/4).

 • 29 april 2016

  FREDAG DEN 29 APRIL RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Astra Zeneca (kl 8.00), Hoist (kl 8.00), NCC (kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Latour (kl 8.30), Autoliv (kl 12.00), Hexpol (kl 12.00), Swedol NGM - Obducat FIRST NORTH - Capacent, Heimstaden,

 • 29 april 2016

  Riksgälden föreslår föreskrifter om insättningsgaranti och ändringar i föreskrifterna om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. Synpunkter på förslagen välkomnas senast den .

 • 28 april 2016

  STOCKHOLM (Direkt) STOCKHOLM (Direkt) Marknadens förhållandevis begränsade utnyttjande av Riksgäldens repofaciliteter för statsobligationer visar att Riksbankens omfattande köp av statsobligationer inte påtagligt har stört marknaden.

 • 28 april 2016

  TORSDAG DEN 28 APRIL RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - Fingerprint (kl 7.00), Kungsleden (kl 7.00), Bravida (kl 7.30), Gränges (kl 7.30), Nordax (kl 7.30), Wihlborgs (kl 7.30), Recipharm (kl 7.45), Acando (kl 8.00), Alimak (kl 8.00),

 • 27 april 2016

  SIX) SEB känner att banken kommer att kunna hantera kommande så kallade MREL-krav rörande nedskrivningsbara skulder oavsett vilken modell för kravet som så småningom väljs av myndigheterna.

 • 27 april 2016

  ONSDAG DEN 27 APRIL RAPPORTER STOCKHOLMSBÖRSEN - D Carnegie (kl 7.00), Nordea (kl 7.00), Munksjö (kl 7.30), SEB (kl 7.30), Unibet (kl 7.30), Assa Abloy (kl 8.00), Bufab (kl 8.00), Corem Property (kl 8.00), Eniro (kl 8.00),