Riksgälden i media

Här hittar du nyheter om Riksgälden som har publicerats i pressens webbupplagor.

 • 27 februari 2015

  Maria Ottosson är ny kommunikationschef på Polisregion Öst. Hon kommer närmast från Sjöfartsverket. Maria Ottosson. Foto: Pressbild. Maria Ottosson kommer närmast från en tjänst som kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket i Norrköping.

 • 27 februari 2015

  Drygt hälften - 55 procent - av svenskarna känner till att det finns ett skydd för insatta pengar hos banker och andra finansföretag. Det visar Riksgäldens senaste undersökning av allmänhetens kännedom om insättningsgarantin.

 • 27 februari 2015

  Pressmeddelande CET Saldot i statens budget för januari 2015 blev ett underskott på 12,4 miljarder kronor. De totala inkomsterna i januari blev 66,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 • 26 februari 2015

  STOCKHOLM (Direkt) Riksgälden annonserade på torsdagen en auktion av realobligationer för 1 miljard kronor.

 • 26 februari 2015

  Riksgälden 10) Auction Details Inflation - linked bonds Auction Details Inflation-linked Bonds Stockholm, Sweden, CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Auction date March 5, 2015 Maturity date Loan ISIN code Coupon Issue volume,

 • 26 februari 2015

  Fredagen den 27 februari BÖRS Svenska delår 203 Web Group (10.00), Auriant Mining (09.00), Black Earth (08.00), Cassandra Oil, Cybaero (före 09.00), DDM Holding (08.00), Dome Energy (08.00), Moberg Pharma (08.00), Medivir (08.30), Misen Energy,

 • 26 februari 2015

  Det ser nu ut som att Myrorna och andra ideella organisationers second hand-butiker trots allt kommer att slippa betala moms.

 • 25 februari 2015

  Riksgälden 2) Auction Details Treasury Bills Auction details treasury bills Stockholm, Sweden, CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Auction date March 4, 2015 Maturity date Issue volume,

 • 25 februari 2015

  STOCKHOLM (Direkt) Riksgälden annonserade på onsdagen en emission av statskuldsväxlar för totalt 17,5 miljarder kronor.

 • 25 februari 2015

  STOCKHOLM (Direkt) Riksgäldens emission av statsobligationer för 3,5 miljarder kronor blev fulltecknad på onsdagen.

 • 25 februari 2015

  Dnr Fi2015/830 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:223 av Krister Örnfjäder (S) Valutaköp Krister Örnfjäder har frågat mig om jag kan tänka mig att verka för en

 • 24 februari 2015

  Under 2014 kunde Riksgälden låna rekordbilligt, detta tack vare historiskt låga marknadsräntor och Sveriges höga kreditbetyg. Och Island betalade tillbaka sitt krislån i förtid.

 • 23 februari 2015

  Historiskt låga marknadsräntor och Sveriges höga kreditbetyg gjorde att Riksgälden kunde låna billigare än någonsin under 2014. Verksamheten under året präglades också av nya regler för bankkrishantering och insättningsgarantin.

 • 23 februari 2015

  Optionen att köpa har gått ut Fredrik Magnusson LUND. Universitetet bad oberoende revisorer att göra en riskanalys av ett eventuellt köp av Max IV.

 • 20 februari 2015

  De svenska obligationsräntorna med längre löptider har stigit något under fredagsförmiddagen, vilket var en fortsatt rörelse från gårdagen då Riksgälden meddelade högre upplåningsbehov under 2015 än väntat.

 • 20 februari 2015

  SIX) De svenska obligationsräntorna med längre löptider har stigit något under fredagsförmiddagen, vilket var en fortsatt rörelse från gårdagen då Riksgälden meddelade högre upplåningsbehov under 2015 än väntat.

 • 20 februari 2015

  Sidinnehåll Högre krav på förlustbärande skulder och kapital för globala banker Financial stability board, FSB, föreslår att globala systemviktiga banker ska ha ett totalt kapitalkrav, inklusive förlustbärande skulder, på 16-20 procent.

 • 20 februari 2015

  Sidinnehåll Bankerna måste få tydliga spelregler Bankerna måste få tydliga spelregler För att få en trygg och stabil banksektor, som stödjer tillväxt och välfärd, krävs tydliga spelregler.

 • 19 februari 2015

  Foto: Michael Probst / TT De kraftigt fallande räntorna gör det inte bara billigare att låna - även skatter och avgifter till staten sjunker. Att räntorna blir allt lägre har nog inte gått många förbi.

 • 19 februari 2015

  SIX) De svenska räntorna med längre löptider har under torsdagen stigit i spåren av att Riksgälden under morgonen presenterat prognoser som indikerar ökade underskott i statsfinanserna och ökad statsobligationsupplåning under 2015 och 2016.