Pressmeddelanden

Här hittar du Riksgäldens alla pressmeddelanden.

 • december

  7 december 2018Överskott för staten i november

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,6 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 24,8 miljarder kronor. Det lägre saldot förklaras av högre utgifter och högre nettoutlåning till myndigheterna.

 • november

  8 november 2018Villkor för byten till statsobligation SGB 1061

  Riksgälden erbjuder byten till statsobligation SGB 1061 från SGB 1060 och SGB 1059 under perioden 29 november–3 december. Total volym som erbjuds av SGB 1061 är 14 miljarder kronor.

 • 7 november 2018Överskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,1 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 10,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster än beräknat.

 • oktober

  25 oktober 2018Fortsatt starka statsfinanser – men lånebehovet ökar 2020

  Sverige befinner sig fortfarande i en högkonjunktur men tillväxten mattas av något de kommande två åren. Statsfinanserna kommer att vara fortsatt starka, men avmattningen i kombination med förväntade uttag från skattekontot leder till att statsbudgeten vänder till ett mindre underskott 2020. Det visar Riksgäldens nya prognos. För att möta underskottet och en större volym förfallande lån planerar Riksgälden att öka upplåningen i statsobligationer 2020.

 • 5 oktober 2018Fortsatt överskott för staten i september

  Statens in- och utbetalningar resulterade i ett överskott på 6,7 miljarder kronor i september 2018. Riksgäldens prognos var ett överskott på 6,4 miljarder kronor.

 • september

  28 september 2018Riksgälden ser inga förutsättningar för nya premieobligationer

  Riksgälden har på uppdrag av regeringen övervägt om staten bör avveckla utgivningen av premieobligationer efter att den varit pausad sedan 2016. Riksgäldens bedömning är att premieobligationerna inte längre kan uppfylla målet att minska kostnaden för statsskulden.

 • 7 september 2018Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 24,9 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 27,3 miljarder kronor. Skillnaden berodde främst på högre nettoutlåning till myndigheter.

 • augusti

  7 augusti 2018Överskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,7 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 13,3 miljarder kronor.

 • juli

  6 juli 2018Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 18,9 miljarder kronor. Skillnaden berodde främst på lägre nettoutlåning till myndigheter.

 • juni

  19 juni 2018Fortsatt stark svensk ekonomi och växande budgetöverskott

  Den svenska ekonomin växer i god takt och statsbudgeten väntas visa överskott på 90 miljarder kronor i år och 69 miljarder kronor nästa år. Trots det starkare budgetsaldot lämnar Riksgälden upplåningen i statsobligationer oförändrad. Att minska upplåningen från en redan historiskt låg nivå skulle försämra likviditeten på marknaden ytterligare.

 • 18 juni 2018Sex mellanstora systemviktiga institut ska uppfylla Riksgäldens krav med efterställda skulder

  Riksgälden lämnar i dag besked om att principen om efterställda skulder även ska gälla för de sex mellanstora institut som utöver de fyra storbankerna är viktiga för det finansiella systemet. Principen innebär att alla skulder som instituten använder för att uppfylla minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) ska vara efterställda och därmed ska kunna skrivas ned före andra skulder och omvandlas till kapital vid en finansiell kris.

 • 8 juni 2018Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 50,6 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 47,2 miljarder kronor.

 • maj

  25 maj 2018Riksgälden tar position för stärkt krona för att sänka kostnaden för statsskulden

  Riksgälden har beslutat att ta en position för en starkare krona mot euron i syfte att sänka kostnaderna för statsskulden. Positionen innebär att statsskuldens valutaexponering inte minskar i samma takt som tidigare beslutats.

 • 18 maj 2018Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,6 miljarder kronor.

 • 17 maj 2018Riksgälden publicerar utfallet av statens betalningar för april den 18 maj

  Riksgälden kommer att publicera utfallet av statens betalningar för april fredagen den 18 maj klockan 9.30.

 • 8 maj 2018Riksgälden publicerar endast statsskulden för april – inte utfallet av statens betalningar

  Som en följd av en uppgradering i ett av Riksgäldens tekniska system kan utfallet för statens betalningar för april för närvarande inte redovisas. Däremot redovisas Sveriges statsskuld.

 • april

  18 april 2018Insättningsgarantin skyddar sparande i Remium Nordic

  Finansinspektionen har återkallat Remium Nordic AB:s (Remium) tillstånd. Institutet ska därför avveckla sin verksamhet och återbetala kundernas insättningar. Insättningsgarantin skyddar insättningar i Remium och aktiveras vid behov.

 • 9 april 2018Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,4 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre nettoutlåning till myndigheter.

 • mars

  7 mars 2018Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 49,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 54,8 miljarder kronor. Skillnaden beror på såväl lägre skatteinkomster som högre utgifter.

 • februari

  21 februari 2018Större budgetöverskott ger minskad obligationsupplåning

  En fortsatt stark tillväxt i svensk ekonomi medför att statsbudgeten väntas visa ett överskott på 80 miljarder kronor i år och 45 miljarder kronor nästa år, enligt Riksgäldens nya prognos. Detta medför att Riksgälden minskar upplåningen i statsobligationer till den lägsta auktionsvolymen sedan 2007.

 • 7 februari 2018Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

  Riksgälden emitterar 3 miljarder dollar (cirka 24 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 2,465 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 7 februari 2018Statens finanser i balans i januari

  Statens betalningar resulterade i ett saldo på 0,0 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än prognos.

 • januari

  16 januari 2018Riksgälden lånar 4 miljarder euro på 5 år till 0,143 %

  Riksgälden har emitterat femåriga obligationer för totalt 4 miljarder euro (cirka 39 miljarder kronor) till en ränta på 0,143 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 9 januari 2018Stort budgetöverskott 2017

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 61,8 miljarder kronor för 2017. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 28,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av högre skatteinkomster än beräknat.

 • 4 januari 2018Riksgälden lånar 3 miljarder dollar på 5 år till 2,452 %

  Riksgälden har emitterat femåriga obligationer för totalt 3 miljarder dollar (cirka 24 miljarder kronor) till en ränta på 2,452 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.