Pressmeddelanden

 • december

  13 december 2012Volvo har löst sin garanti hos Riksgälden

  Volvo Personvagnar har i dag meddelat att bolaget ingått ett nytt låneavtal med China Development Bank. I samband med detta har Volvo i förtid återbetalat sitt lån i Europeiska investeringsbanken (EIB). Det innebär att Riksgäldens garantiåtagande för Volvos lån hos EIB nu är löst.

 • 7 december 2012Överskott för staten i november

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,2 miljarder kronor i november. Det var 3,7 miljarder kronor lägre överskott än Riksgäldens prognos som var 11,8 miljarder kronor.

 • 5 december 2012Riksgälden tar över ägandet i Saab Parts

  Riksgälden har fattat beslut om att ta över ägandet av Saab Automobile Parts AB. Bolaget har sedan konkursen i Saab Automobile AB ägts av konkursboet. Övertagandet görs genom en pantrealisation av samtliga aktier i bolaget och tar troligen några veckor.

 • november

  16 november 2012Teleperformance vinnare i upphandling

  I dag meddelar Riksgälden tilldelningsbeslut i upphandlingen av callcentertjänster för sparprodukter med mera som annonserades i september. Vinnare i upphandlingen är Teleperformance Nordic AB.

 • 15 november 2012Lång upplåning ökar gradvis

  Regeringen har idag beslutat om riktlinjer för statsskuldens förvaltning för kommande år. Beslutet följer i huvudsak Riksgäldens förslag. Regeringen höjer dock det långsiktiga riktvärdet för stocken av långa obligationer från 60 till 70 miljarder kronor. I övrigt behålls statsskuldens löptid och sammansättning oförändrad.

 • 15 november 2012Riksgälden avråder från uppdelning av banker

  Riksgälden avråder från att följa den s.k. Liikanen-gruppens förslag att dela upp stora banker i inlåningsbanker och investmentbanker. Det framgår av ett yttrande som Riksgälden lämnat till EU-kommissionen.

 • 7 november 2012Underskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 14,2 miljarder kronor i oktober. Det var 1,7 miljarder kronor större underskott än Riksgäldens prognos som var 12,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster.

 • oktober

  23 oktober 2012Ökad upplåning – fortsatt starka statsfinanser

  Statsbudgeten visar ett underskott på 28 miljarder kronor i år och 55 miljarder kronor nästa år enligt vår nya prognos. För 2014 räknar vi med ett underskott på 56 miljarder kronor. Det medför att statens upplåning ökar. Vi kommer att fördela den ökade upplåningen mellan alla våra statspapper. Det innebär att finansieringen ökar i såväl statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar som lån i utländsk valuta.

 • 23 oktober 2012Riksgälden bjuder in till presskonferens om statens finanser den 23 oktober

  Riksgälden publicerar en ny prognos för statens finanser och upplåning tisdag den 23 oktober och håller i samband med det en presskonferens.

 • 22 oktober 2012Dollarlån till ny rekordlåg ränta

  Riksgälden emitterar 1 miljard dollar (cirka 6,6 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån för Riksbankens räkning. Återigen sker det till rekordlåga räntenivåer för ett benchmarklån.

 • 8 oktober 2012Riksgälden, Carnegie och Maths O. Sundqvist

  Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media om Riksgälden, Carnegie Investment Bank (Carnegie) och Maths O. Sundqvist informerar Riksgälden i dag om hanteringen av ärendet.

 • 5 oktober 2012Överskott för staten i september

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i september. Det var 5,1 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos på ett underskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre nettoutlåning till myndigheter än beräknat.

 • 3 oktober 2012Carlsöö & Co ny samarbetspartner till Riksgälden

  I dag meddelar Riksgälden tilldelningsbeslut i upphandlingen av grafisk formgivning och grafiska produktionstjänster som annonserades i juli. Carlsöö & Co Communications AB står som vinnare i upphandlingen.

 • september

  27 september 2012Riksgäldens förslag till riktlinjer för 2013-2016

  Riksgälden föreslår kompletteringar på två områden i årets förslag. Det gäller ramarna för positionstagning och hantering av finansieringsrisker. Syftet är att ytterligare formalisera hanteringen av risk och positioner i utländsk valuta.

 • 19 september 2012Öppen databas på riksgalden.se

  Riksgälden öppnar nu statistikdatabasen och gör den tillgänglig för marknadsaktörer som söker information på riksgalden.se. Den nya tjänsten ger investerare möjlighet att skapa egna rapporter och analyser direkt från vårt datalager.

 • 12 september 2012Villkor för byten till SGB 1057

  Riksgälden introducerar en ny statsobligation SGB 1057 (X% 13 Nov 23). Auktionsvillkoren och kupongen publiceras onsdag den 10 oktober kl. 16.20. Lånet har tidigare annonserats i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2012:2 i juni. Se försäljningsvillkor på www.riksgalden.se.

 • 7 september 2012Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 11,1 miljarder kronor i augusti. Det var 9,7 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var ett överskott på 20,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att utbetalningarna av skatteåterbäringen var högre än beräknat.

 • 3 september 2012Bo Lundgren lämnar Riksgälden 2013

  Riksgäldsdirektör Bo Lundgren har hos regeringen begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som chef för Riksgälden från och med den 1 februari 2013.

 • augusti

  7 augusti 2012Underskott för staten i juli

  Statens betalningar i juli resulterade i ett underskott på 2,2 miljarder kronor. Det var i linje med Riksgäldens prognos som var ett underskott på 2,3 miljarder kronor.

 • juli

  6 juli 2012Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 28,1 miljarder kronor. Att staten får underskott i juni varje år, beror på stora utbetalningar av skatteåterbäring. Antalet personer som får sin återbäring före midsommar ökar dessutom varje år.

 • juni

  21 juni 2012Riksgälden tar över Parts under sommaren

  Riksgälden har för avsikt att ta över ägandet av aktierna i Saab Automobile Parts AB enligt vår rätt som pantinnehavare. Bolaget ägs i nuläget av Saab Automobile AB i konkurs. Övertagandet kommer att genomföras efter det att försäljningen som konkursförvaltarna i Saab informerade om 13 juni 2012 är avslutad. Ägarförändringen beräknas ske under senare delen av sommaren.

 • 15 juni 2012Lättare att hitta på riksgalden.se

  I dag lanserar Riksgälden en ny webbplats med förbättrad sökfunktion, tydligare innehållsstruktur och ökad tillgänglighet. Riksgälden är en anrik men modern myndighet som agerar med personlighet och kraft - vår nya design ska spegla detta.

 • 13 juni 2012Något större lånebehov

  Lägre skatteinkomster ger något svagare statsfinanser än enligt tidigare prognoser. Vår bedömning är att statens betalningar ger ett underskott på 32 miljarder kronor 2012. Vi räknar med en viss återhämtning under 2013 vilket gör att lånebehovet minskar nästa år.

 • 11 juni 2012Riksgälden bjuder in till presskonferens om statens finanser den 13 juni

  Riksgälden publicerar en ny prognos för statens finanser och upplåning onsdag den 13 juni och håller i samband med det en presskonferens.

 • 8 juni 2012Pressträff på Riksgälden i dag kl. 13.00

  Riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Daniel Barr projektledare Saab, svarar på frågor kring Riksgäldens fordringar i konkursboet efter Saab Automobile AB.

 • 8 juni 2012Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 25,3 miljarder kronor i maj. Det är 9,7 miljarder kronor mindre än Riksgäldens senaste prognos. Prognosavvikelsen förklaras främst av lägre skatteinbetalningar än beräknat.

 • maj

  28 maj 2012Riksgälden inleder samarbete med Honesty

  Honesty vann Riksgäldens reklambyråupphandling som pågått under det senaste halvåret. Upphandlingen har genomförts genom ett selektivt förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling och i dag meddelar vi tilldelningsbeslut.

 • 11 maj 2012Riksgälden emitterar dollarlån till ny rekordlåg ränta

  Riksgälden emitterar 2,25 miljarder dollar (cirka 15,5 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån till Riksbanken. Det sker till den lägsta dollarräntan hittills i år för ett benchmarklån.

 • 8 maj 2012Allt på ett kort

  Riksgälden kommer att teckna ett nytt ramavtal med fyra leverantörer om kort- och resekontotjänster till staten. Avtalet ökar konkurrensen på kortmarknaden och ger effektivare och billigare kort- och resekontotjänster för staten.

 • 8 maj 2012Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 24,3 miljarder kronor i april. Det är 5,8 miljarder kronor mer än Riksgäldens senaste prognos. Prognosavvikelsen förklaras främst av utdelningsinkomster som betalats in tidigare än beräknat.

 • april

  10 april 2012Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 9,5 miljarder kronor i mars, vilket är 1,1 miljarder kronor mer än Riksgäldens senaste prognos. Det beror i huvudsak på lägre räntebetalningar på statsskulden.

 • mars

  16 mars 2012Ling och Kling gör dåliga förlorare

  Riksgälden lanserar nu nya reklamfilmer på det populära temat ”Gillar du att vinna men hatar att förlora”.

 • 13 mars 2012Riksgälden ger ut 11 miljarder kronor i en 20-årig statsobligation

  Riksgälden har i dag emitterat en 20-årig nominell statsobligation i ett byte mot två kortare obligationer. Försäljningsvolymen blev 11,0 miljarder kronor. Bytet gjordes till 0,46 procentenheter över räntan på vår 10-åriga obligation.

 • 7 mars 2012Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 32,5 miljarder kronor i februari. Att staten får stora överskott i februari varje år beror på att många då gör kompletterande skatteinbetalningar som avser föregående år.

 • 6 mars 2012Budgetbalans trots svag konjunktur

  Statens budget är stort sett i balans de kommande två åren trots svagare tillväxt. Underskottet i år blir måttliga 11 miljarder kronor för att nästa år ge ett blygsamt överskott på 3 miljarder kronor, enligt Riksgäldens senaste prognos. Den ekonomiska inbromsningen får alltså ett begränsat genomslag på både statsfinanser och upplåning.

 • 5 mars 2012Riksgälden bjuder in till presskonferens om statens finanser den 6 mars

  Riksgälden publicerar en ny prognos för statens finanser och upplåning tisdagen den 6 mars och håller i samband med det en presskonferens.

 • februari

  14 februari 2012Riksgälden emitterar eurolån till ny rekordlåg nivå

  Riksgälden emitterar 1,5 miljard euro (ca 13 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån. Lånet är en del av vidareutlåningen till Riksbanken. Räntan är den lägsta som någonsin har syndikerats för ett treårigt eurolån.

 • 10 februari 2012Villkor för introduktion av ny 20-årig obligation

  Riksgälden kommer att introducera en ny nominell statsobligation med 20-års löptid i mars via syndikering. Lånet annonseras av våra ledarbanker. Introduktionen sker enbart genom byten eftersom statens lånebehov är begränsat.

 • 9 februari 2012Insättningsgarantin - här är alla kontoslag

  Riksgälden publicerar i dag de kontoslag i de svenska institut som omfattas av insättningsgarantin. Över 2 000 kontoslag har godkänts och hela listan redovisas på insattningsgarantin.se.

 • 7 februari 2012Underskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 14,6 miljarder kronor i januari. Underskottet var därmed 12,2 miljarder kronor större än Riksgäldens prognos. De största avvikelserna rör återbetalningar av skatt, medlemsavgiften till EU och räntor på statsskulden.

 • januari

  26 januari 2012Riksgäldens skuldförvaltning får toppbetyg

  Riksgäldens skuldförvaltning får fortsatt höga betyg i den senaste undersökningen av TNS SIFO Prospera. Återförsäljare och investerare ger vår kommunikation om statens lånebehov och finansiering betyget utmärkt och tycker att vi agerar tydligt och konsekvent i marknaden.

 • 10 januari 2012Överskott i statsbudgeten 2011