Pressmeddelanden

 • december

  21 december 2011Ny 20-årig nominell statsobligation syndikeras

  Riksgälden har efter en dialog med återförsäljare och investerare gjort bedömningen att det finns ett tydligt intresse för en ny statsobligation med 20-årig löptid.

 • 19 december 2011Riksgälden svarar på pressfrågor om Saab kl. 15.15 den 19 december

  Riksgäldsdirektör Bo Lundgren svarar på frågor om Riksgäldens uppdrag gällande Saab Automobile AB måndag den 19 december.

 • 13 december 2011Riksgälden förkastar förslag om skatt på finansiella transaktioner

  Riksgälden förkastar EU-kommissionens förslag om en skatt på finansiella transaktioner. Förslaget är synnerligen illa genomtänkt och underbyggt. En transaktionsskatt skulle få allvarliga effekter på hur de svenska finansmarknaderna fungerar.

 • 7 december 2011Statens betalningar visade överskott i november

  Statens betalningar gav ett överskott på 5,5 miljarder kronor i november, vilket är 13,8 miljarder kronor mindre än Riksgäldens senaste prognos. Differensen förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte helåret.

 • november

  30 november 2011Carnegietvisterna avslutade

  Riksgälden och Alecta har i dag träffat en överenskommelse som avslutar rättstvisterna runt Carnegie. Statens stöd till Carnegie för att trygga den finansiella stabiliteten hösten 2008 kommer att återbetalas. Dessutom blir det ett överskott till skattebetalarna på 150-400 miljoner kronor.

 • 14 november 2011Upplåning i långa obligationer ökar gradvis

  Regeringen har beslutat om riktlinjer för statsskuldens sammansättning och löptid i huvudsak i enlighet med Riksgäldens förslag. Nytt i riktlinjerna är att regeringen beslutat ersätta taket på 65 miljarder kronor för upplåning i löptider längre än 12 år med ett riktvärde på 60 miljarder kronor. Ökningen av stocken långa obligationer ska ske gradvis.

 • 7 november 2011Statens betalningar visade överskott i oktober

  Statens betalningar gav ett överskott på 3 miljarder kronor i oktober, vilket är 2,7 miljarder kronor större än Riksgäldens senaste prognos.

 • oktober

  25 oktober 2011Statsbudgeten fortsätter visa överskott trots lägre tillväxt

  Statens budget fortsätter att visa överskott trots att återhämtningen i ekonomin mattas av. Enligt Riksgäldens nya prognos blir överskotten 69 miljarder kronor 2011, 25 miljarder kronor 2012 och 29 miljarder kronor 2013. Den svagare ekonomiska utvecklingen får genomslag på statsfinanserna främst genom lägre tillväxt i skatteinkomsterna nästa år. Statens upplåning ökar därför något jämfört med föregående prognos.

 • 21 oktober 2011Riksgälden bjuder in till pressmöte om statens finanser den 25 oktober

  Riksgälden publicerar en ny prognos för statens finanser och upplåning tisdagen den 25 oktober och håller i samband med det ett pressmöte.

 • 7 oktober 2011Statens betalningar visade överskott i september

  Statens betalningar gav ett överskott på 1,7 miljarder kronor i september, vilket är 10,5 miljarder kronor större än Riksgäldens senaste prognos. Skillnaden förklaras av lägre räntebetalningar och nettoutlåning än väntat.

 • 5 oktober 2011Riksgälden utser Nykredit Markets till ny återförsäljare

  Riksgälden välkomnar Nykredit Bank A/S (Nykredit Markets) som ny återförsäljare i statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar från den 1 december 2011.

 • 3 oktober 2011Pressmöte på Riksgälden i dag kl. 14.30

  Riksgälden håller pressmöte måndagen den 3 oktober 2011 kl. 14.30 med anledning av Prövningsnämndens beslut i tvisten mellan D. Carnegie & Co och Riksgälden.

 • 3 oktober 2011Rätt med värdering utan tillstånd i Carnegie

  Prövningsnämnden har idag fattat beslut i tvisten mellan D.Carnegie & Co och Riksgälden. Tvisten gäller värdet på aktierna i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen Holding. Prövningsnämnden har fastställt att det var rätt att göra en värdering utan tillstånd, så som Riksgälden gjort.

 • september

  29 september 2011Statsobligationer prioriterade i riktlinjeförslaget för 2012-2014

  Riksgälden föreslår en mer flexibel styrning av den nominella kronskuldens löptid genom att riktvärdet anges som ett intervall i stället för punktvärde.

 • 28 september 2011Pressmöte om riktlinjeförslaget 29 september

  Riksgälden presenterar förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2012-2014.

 • 7 september 2011Fortsatt fullgoda säkerheter för garanti till Saabs EIB-lån

  Riksgälden har fullgoda säkerheter för den garanti som har ställts ut för lånet från EIB och det faktum att företaget genomgår en rekonstruktion ändrar inte detta.

 • 7 september 2011Statens betalningar visade ett överskott

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,8 miljarder kronor i augusti, vilket är 6,3 miljarder kronor lägre än Riksgäldens senaste prognos.

 • augusti

  25 augusti 2011Villkor för byten till ny realobligation

  Riksgälden introducerar en ny realobligation (lån 3108) med förfall den 1 juni 2022. Lånet kommer att ha deflationsskydd. Basindex för beräkning av inflationskompensationen är KPI för juni 2011: 311,28.

 • 24 augusti 2011Rättad version: Riksgäldens tvååriga eurolån till Riksbanken rekordbilligt för staten
 • 24 augusti 2011Riksgäldens tvååriga eurolån till Riksbanken rekordbilligt för staten

  Riksgälden emitterar 1 miljard euro (ca 9 miljarder kronor) i ett nytt tvåårigt benchmarklån. Lånet är en del av refinansieringen av vidareutlåningen i utländsk valuta till Riksbanken. Lånet är det billigaste som någonsin syndikerats på euromarknaden.

 • 23 augusti 2011Ny tvåårig statsobligation för vidareutlåning till Riksbanken

  Riksgälden kommer att ge ut en ny statsobligation tisdagen den 30 augusti.

 • 5 augusti 2011Statens betalningar visade ett underskott

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,7 miljarder kronor i juli, vilket är 2,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens senaste prognos.

 • juli

  7 juli 2011Statens betalningar visade ett underskott

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 20,4 miljarder kronor i juni, vilket är 5,7 miljarder kronor högre än Riksgäldens senaste prognos. Differensen förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte utfallet för helåret.

 • 5 juli 2011Staten kan släppa Saabs fastighetspanter

  Riksgälden har idag lämnat en skrivelse till regeringen med anledning av Saabs begäran att få sälja aktierna i fastighetsbolaget Saab Automobile Property AB.

 • juni

  29 juni 2011Skattebetalarna har tjänat 8,1 miljarder kronor på Riksgäldens aktiva upplåning

  Riksgälden bedömde att kronan var orimligt svag under finanskrisen. Vi flyttade därför över en stor andel av upplåningen under 2009, motsvarande 50 miljarder kronor, till utländsk valuta. Denna extra valutaexponering är nu avvecklad. Riksgäldens aktiva hantering av statsskulden innebär att skattebetalarna har gjort en vinst på drygt 8 miljarder kronor.

 • 9 juni 2011Statens betalningar visade ett överskott

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,1 miljarder kronor i maj, vilket är 9,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens senaste prognos. Skillnaden beror på lägre skatteinkomster och högre räntebetalningar på statsskulden.

 • maj

  26 maj 2011Premiär för valutalån med försäljning till USA

  Riksgälden emitterar 1,5 miljarder dollar (9 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån till Riksbanken. En nyhet är att obligationerna kan köpas av investerare som är registrerade i USA.

 • 23 maj 2011Villkor för byten till 1054
 • 18 maj 2011Stora överskott i statens finanser 2011 och 2012

  Statsfinanserna stärks och vår nya prognos visar överskott i statsbudgeten på 99 miljarder för 2011 och 68 miljarder för 2012. Av detta antas försäljningar av statliga tillgångar ge inkomster på 38 respektive 25 miljarder kronor 2011 och 2012. Stark ekonomisk tillväxt får genomslag på statsfinanserna i år och nästa år främst genom stigande skatteinkomster. Upplåningen minskar jämfört med föregående prognos.

 • 13 maj 2011Inbjudan pressmöte på Riksgälden 18 maj kl. 10.00

  Riksgälden publicerar nya prognoser för statens finanser i år och 2012 den 18 maj. I rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2011:1 beskriver vi också hur vi ska finansiera den krympande statsskulden.

 • 6 maj 2011Statens betalningar visade ett överskott

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 38,0 miljarder kronor i april.

 • april

  28 april 2011Riksgälden finner inte skäl att neka Antonov

  I Riksgäldens avtal med Saab Automobile AB (Saab) föreskrivs att både Riksgälden och regeringen ska godkänna ägarförändringar i Spyker Cars NV (Spyker).

 • 21 april 2011Riksgälden avser släppa delar av Saabsäkerheten

  Riksgälden är sedan i tisdags klar med arbetet att pröva den finansieringslösning som Saab Automobile AB lagt fram.

 • 7 april 2011Statens betalningar visade ett underskott

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras i huvudsak av tillfällig utlåning till Riksbanken.

 • 1 april 2011Riksgälden utser Royal Bank of Scotland till ny återförsäljare i reala statsobligationer

  Riksgälden har utsett Royal Bank of Scotland (RBS) till ny återförsäljare i reala statsobligationer. RBS blir återförsäljare från den 4 april 2011.

 • mars

  23 mars 2011Riksgälden emitterar nytt benchmarklån till Riksbanken

  Riksgälden emitterar 2 miljarder dollar (13 miljarder kronor) i ett nytt långt tvåårigt benchmarklån.

 • 18 mars 2011Skattebetalarna får tillbaka Carnegiepengar

  Altor och Bure har beslutat att påbörja en försäljningsprocess av fastighetsbolaget Norrvidden AB som togs över av Carnegie Investment Bank 2009. Norrvidden AB är Norrlands största fastighetsbolag med fastigheter över hela norra Sverige.

 • 7 mars 2011Statens betalningar visade ett överskott i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 67,7 miljarder kronor i februari. Det är 14,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på inkomster från försäljningen av aktier i Nordea.

 • februari

  7 februari 2011Statens betalningar visade ett överskott

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 29,9 miljarder kronor i januari. Det är 5,7 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos.

 • 4 februari 2011Ingen ändring av den långfristiga upplåningen aktuell

  Regeringen har meddelat att man har sålt aktier i Nordea för cirka 19 miljarder kronor. Försäljningen av aktierna medför i dagsläget ingen ändring av upplåningen i statsobligationer.

 • januari

  11 januari 2011Statsbudgeten nära balans 2010