Pressmeddelanden

 • december

  5 december 2003Lånebehov enligt prognos i november

  Statens betalningar under november gav ett lånebehov på 300 miljoner kronor, vilket är 700 miljoner mindre än prognostiserat.

 • 4 december 2003Villkor för byten till nya statsobligationslån

  Riksgäldskontoret introducerar, som tidigare meddelats i Statsupplåning - prognos och analys 2003:3, två nya statsobligationslån under våren 2004.

 • november

  12 november 2003Rekordförsäljning av premieobligationer och varning för dyra avbetalningsköp

  Intresset för Riksgäldkontorets senaste premielån 2003:2 var rekordstort. Premieobligationer för 5,5 miljarder kronor har sålts.

 • 7 november 2003Lånebehov enligt prognos i oktober

  Statens betalningar under oktober gav ett lånebehov på 5,3 miljarder kronor, vilket är 100 miljoner mer än prognostiserat.

 • oktober

  22 oktober 2003Statsskulden fortsätter att öka och en ny 17-årig obligation lanseras

  Statsskulden beräknas bli 1 283 miljarder kronor i slutet av 2004. Den ökar med sammanlagt 79 miljarder kronor under 2003 och 2004. Mätt som andel av BNP blir statsskulden oförändrad, 51 procent. I januari 2004 introducerar Riksgäldskontoret en ny lång obligation med förfall 2020. En längre obligation underlättar finansieringen när statens lånebehov ökar. Efterfrågan bedöms vara god, bland annat eftersom pensionsförvaltare kan behöva matcha sina kommande utbetalningar med en längre placering.

 • 7 oktober 2003Större lånebehov än väntat i september

  Statens betalningar under september gav ett lånebehov på 600 miljoner kronor, vilket är 3,2 miljarder mer än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos.

 • september

  26 september 2003Mindre valutaskuld och mer realskuld i statsskulden

  Riktvärdet för amorteringen på statens skuld i utländsk valuta bör även nästa år sättas till 25 miljarder kronor för att fortsätta neddragningen av andelen valutaskuld. Samtidigt bör andelen reallån i statsskulden långsiktigt öka. Det skriver Riksgäldskontoret i det årliga förslaget till riktlinjer för statsskuldsförvaltningen som lämnats till regeringen.

 • 19 september 2003Finansieringsavtal klart med Saab om Airbus 380

  Riksgäldskontoret har tecknat ett finansieringsavtal med Saab AB. Avtalet gäller en delfinansiering av de utvecklingskostnader Saab har haft för att ta fram vingbalkar till det nya flygplanet Airbus 380. Statens finansiering kommer maximalt att vara 350 miljoner kronor.

 • 5 september 2003Lånebehovet större än väntat

  Lånebehovet har från juni till och med augusti varit 7,2 miljarder kronor större än prognostiserat. Detta gör att lånebehovet för helåret 2003 beräknas bli större än vad Riksgäldskontoret räknade med i juni, då prognosen låg på 27 miljarder kronor.

 • augusti

  18 augusti 2003Premie Invest - ett dyrt sätt att köpa premieobligationer

  Premie Invest är ett privat företag som säljer tidigare utgivna premieobligationer på avbetalning. Riksgäldskontoret har inget som helst samarbete med Premie Invest utan anser tvärtom att Premie Invests erbjudande är både kostsamt och oförmånligt för kunden. Men vi får ändå många frågor om Premie Invests erbjudanden från privatpersoner som fått direktreklam från Premie Invest med erbjudande att köpa premieobligationer. Vi får också mycket frågor från media. Här följer några av de vanligaste frågorna och svaren.

 • 7 augusti 2003Mindre överskott än väntat i juli

  Statens betalningar under juli gav ett överskott på 400 miljoner kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor mindre än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos. Det lägre överskottet förklaras främst av mindre nettoskatteinbetalningar än väntat.

 • juli

  7 juli 2003Mindre överskott än väntat i juni

  Statens betalningar under juni gav ett överskott på 1,1 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor mindre än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos.

 • 3 juli 2003Avgifter istället för dold räntekostnad i nya bankavtal

  Riksgäldskontoret har i dag tecknat ramavtal om betalningstjänster med Föreningssparbanken, Nordea och SEB. Det gäller statliga betalningar som skatter, barnbidrag och pensioner på cirka 4 200 miljarder kronor per år och berör 270 myndigheter.

 • juni

  18 juni 2003Ökat lånebehov - mindre obligationsemissioner

  Statens nettolånebehov ökar från 27 miljarder kronor 2003 till 41 miljarder 2004. Trots ett ökat lånebehov nästa år planerar Riksgäldskontoret att från september 2003 minska emissionerna av nominella obligationer från 5 till 4 miljarder kronor per auktion.

 • 6 juni 2003Större överskott än väntat i maj

  Statens betalningar under maj gav ett överskott på 11,5 miljarder kronor, vilket är 3,8 miljarder kronor mer än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos.

 • 2 juni 2003Fel information på www.rgk.se om premievinster

  Riksgäldskontoret gjorde idag en dragning i premielån 1998:2. På grund av ett misstag matades fel vinstplan in i dragningssystemet. Detta upptäcktes varken av Riksgäldskontorets personal eller av Lotteriinspektionen som övervakar alla dragningar.

 • maj

  16 maj 2003Ny chef för Skuldförvaltning

  Riksgäldskontoret har utsett Charlotte Lundberg till ny chef för avdelningen skuldförvaltning.

 • 8 maj 2003Lånebehov enligt prognos i april

  Statens betalningar under april gav ett lånebehov på 1,3 miljarder kronor. Det ska jämföras med Riksgäldskontorets senaste prognos som pekade på ett lånebehov på 0,5 miljarder kronor.

 • 6 maj 2003Riksgäldskontoret fick rätt gentemot redare Vilgot Johansson i hovrätten för västra Sverige

  Hovrätten dömer f.d. redaren Vilgot Johansson att betala 192 miljoner kronor plus räntor till staten genom Riksgäldskontoret plus nästan alla rättegångskostnader.

 • april

  7 april 2003Lånebehov enligt prognos i mars

  Statens betalningar under mars gav ett lånebehov på 7 miljarder kronor. Det ska jämföras med Riksgäldskontorets senaste prognos som pekade på ett lånebehov på 6,9 miljarder kronor.

 • mars

  7 mars 2003Större överskott än väntat i februari

  Statens betalningar under februari gav ett överskott på 25,4 miljarder kronor. Riksgäldskontorets senaste prognos pekade på ett överskott på 20 miljarder kronor. Prognosfelet uppgick således till 5,3 miljarder.

 • februari

  20 februari 2003Premie Invest - ett dyrt sätt att köpa premieobligationer
 • 19 februari 2003Ökade emissionsvolymer och sämre statsfinanser

  Den nya lånebehovsprognosen för 2003 pekar på en försämring av statsfinanserna på 15 miljarder kronor. Trots detta ligger prognosen för lånebehovet kvar på 26 miljarder kronor.

 • 13 februari 2003Privatmarknadsupplåning och valutaskuldförvaltning ger besparingar

  Riksgäldskontorets styrelse har fastställt årsredovisningen för 2002. Huvudpunkter från året: -Stora vinster från valutaförvaltning -Mindre placerare sparar 300 miljoner åt staten -Ökat lånebehov och minskade räntekostnader -Direkt valutaupplåning i dollar -Ökad efterfrågan på realobligationer -Ramavtal för sänkta kostnader och bättre bankkonkurrens

 • 7 februari 2003Mindre lånebehov än väntat i januari

  Statens betalningar under januari gav ett lånebehov på 32,0 miljarder kronor. Det ska jämföras med Riksgäldskontorets senaste prognos som pekade på ett lånebehov på 32,7 miljarder.

 • januari

  28 januari 2003Miljardvinster i valutaaffärer

  Riksgäldskontorets styrelse beslöt för drygt 2 år sedan när dollarn var extremt stark att öka andelen dollar i valutaskulden. Strategin var och är att gradvis återställa andelen dollar i skulden när dollarn har försvagats i förhållande till euron. Detta i enlighet med vårt mål att minimera kostnaden med hänsyn tagen till risken.

 • 16 januari 2003Riksgäldskontoret utser återförsäljare i realobligationer för 2003

  Riksgäldskontoret har idag utsett Danske Consensus, E. Öhman J:or Fondkommission, FöreningsSparbanken, Nordea, Svenska Handelsbanken och SEB till återförsäljare i realobligationer under år 2003

 • 10 januari 2003Litet budgetöverskott 2002

  Statsbudgeten gav ett överskott på 1 miljard kronor under 2002, att jämföras med ett överskott på 39 miljarder 2001. Statsskulden uppgick vid årsskiftet till 1 160 miljarder kronor, vilket motsvarar 50 procent av BNP.