Pressmeddelanden

Här hittar du Riksgäldens alla pressmeddelanden.

 • mars

  7 mars 2018Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 49,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 54,8 miljarder kronor. Skillnaden beror på såväl lägre skatteinkomster som högre utgifter.

 • februari

  21 februari 2018Större budgetöverskott ger minskad obligationsupplåning

  En fortsatt stark tillväxt i svensk ekonomi medför att statsbudgeten väntas visa ett överskott på 80 miljarder kronor i år och 45 miljarder kronor nästa år, enligt Riksgäldens nya prognos. Detta medför att Riksgälden minskar upplåningen i statsobligationer till den lägsta auktionsvolymen sedan 2007.

 • 7 februari 2018Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

  Riksgälden emitterar 3 miljarder dollar (cirka 24 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 2,465 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 7 februari 2018Statens finanser i balans i januari

  Statens betalningar resulterade i ett saldo på 0,0 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än prognos.

 • januari

  16 januari 2018Riksgälden lånar 4 miljarder euro på 5 år till 0,143 %

  Riksgälden har emitterat femåriga obligationer för totalt 4 miljarder euro (cirka 39 miljarder kronor) till en ränta på 0,143 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 9 januari 2018Stort budgetöverskott 2017

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 61,8 miljarder kronor för 2017. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 28,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av högre skatteinkomster än beräknat.

 • 4 januari 2018Riksgälden lånar 3 miljarder dollar på 5 år till 2,452 %

  Riksgälden har emitterat femåriga obligationer för totalt 3 miljarder dollar (cirka 24 miljarder kronor) till en ränta på 2,452 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.