Pressmeddelanden

Här hittar du Riksgäldens alla pressmeddelanden.

 • juni

  10 juni 2019Överskott för staten i maj 2019

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 64,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 40,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksbanken återbetalat valutalån som de lånat av Riksgälden.

 • maj

  8 maj 2019Underskott för staten i april 2019

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,6 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,5 miljarder kronor. Skillnaden kan främst förklaras av lägre skatteinkomster än väntat.

 • april

  5 april 2019Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 12,0 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre utlåning till Riksbanken.

 • mars

  15 mars 2019Ny riskanalys: Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

  Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut.

 • 15 mars 2019Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

  Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 5 och 8 april.

 • 7 mars 2019Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 41,1 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 48,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av tillfälligt högre utlåning till Riksbanken. Samtidigt blev det primära saldot högre än beräknat.

 • februari

  21 februari 2019Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

  Riksgälden emitterar 2 miljarder dollar (cirka 19 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 2,587 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 20 februari 2019Svensk ekonomi bromsar in – budgetutsikterna försvagas

  De svenska statsfinanserna försvagas de kommande åren då tillväxten bromsar in. Det visar den senaste prognosen från Riksgälden som räknar med ett sjunkande budgetsaldo och ett mindre finansiellt sparande. Trots de försämrade budgetutsikterna behöver Riksgälden inte öka upplåningen i kronor eftersom staten har ett stort kassaöverskott att använda.

 • 8 februari 2019Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

  Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 8 och 11 mars.

 • 7 februari 2019Överskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 8,3 miljarder kronor. Ett högre primärt saldo än prognos motverkades av högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntor på statsskulden.

 • januari

  9 januari 2019Stort budgetöverskott 2018

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 80,0 miljarder kronor för 2018. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 95,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter än i prognosen.