Pressmeddelanden

Här hittar du Riksgäldens alla pressmeddelanden.

 • oktober

  7 oktober 2019Underskott för staten i september 2019

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,6 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett överskott på 5,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre skatteinkomster än beräknat.

 • september

  16 september 2019Riksgälden föreslår översyn av statsskuldens valutaexponering

  Förutsättningarna för statsskuldsförvaltningen de närmsta åren präglas av en fortsatt liten statsskuld, ansträngd likviditet på statspappersmarknaden och ökat fokus på hållbarhet. Det framgår av Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning.

 • 6 september 2019Överskott för staten i augusti 2019

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 30,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 25,7 miljarder kronor. Högre skatteinkomster än väntat var den främsta orsaken till prognosavvikelsen.

 • augusti

  23 augusti 2019Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

  Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 20, 23 och 24 september.

 • 7 augusti 2019Överskott för staten i juli 2019

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 28,2 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 34,6 miljarder kronor. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken, som planerat, återbetalade lån i utländsk valuta motsvarande 22,8 miljarder kronor till Riksgälden.

 • juli

  18 juli 2019Riksgälden ska ge ut gröna obligationer senast 2020

  Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att senast under 2020 genomföra en emission av statliga gröna obligationer, det vill säga obligationer som finansierar utgiftsposter i statens budget som går till hållbara investeringar och projekt. Nu inleds arbetet med att ta fram ett ramverk för de statliga gröna obligationerna.

 • 5 juli 2019Underskott för staten i juni 2019

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 24,8 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 25,5 miljarder kronor. Utfallet var därmed ungefär i linje med prognosen

 • juni

  18 juni 2019Stort överskott 2019 och mindre underskott 2020

  Trots att den svenska ekonomin växer allt långsammare visar statsbudgeten ändå ett fortsatt stort överskott i år eftersom Riksbanken beslutat att betala tillbaka en del av lånen för valutareserven. Nästa år räknar Riksgälden med ett mindre underskott i budgeten än tidigare väntat. Det innebär att statens upplåning inte behöver öka som planerat.

 • 10 juni 2019Överskott för staten i maj 2019

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 64,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 40,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksbanken återbetalat valutalån som de lånat av Riksgälden.

 • maj

  8 maj 2019Underskott för staten i april 2019

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,6 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,5 miljarder kronor. Skillnaden kan främst förklaras av lägre skatteinkomster än väntat.

 • april

  5 april 2019Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 12,0 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre utlåning till Riksbanken.

 • mars

  15 mars 2019Ny riskanalys: Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

  Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut.

 • 15 mars 2019Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

  Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 5 och 8 april.

 • 7 mars 2019Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 41,1 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 48,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av tillfälligt högre utlåning till Riksbanken. Samtidigt blev det primära saldot högre än beräknat.

 • februari

  21 februari 2019Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

  Riksgälden emitterar 2 miljarder dollar (cirka 19 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 2,587 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 20 februari 2019Svensk ekonomi bromsar in – budgetutsikterna försvagas

  De svenska statsfinanserna försvagas de kommande åren då tillväxten bromsar in. Det visar den senaste prognosen från Riksgälden som räknar med ett sjunkande budgetsaldo och ett mindre finansiellt sparande. Trots de försämrade budgetutsikterna behöver Riksgälden inte öka upplåningen i kronor eftersom staten har ett stort kassaöverskott att använda.

 • 8 februari 2019Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

  Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 8 och 11 mars.

 • 7 februari 2019Överskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 8,3 miljarder kronor. Ett högre primärt saldo än prognos motverkades av högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntor på statsskulden.

 • januari

  9 januari 2019Stort budgetöverskott 2018

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 80,0 miljarder kronor för 2018. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 95,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter än i prognosen.