Nyheter

 • december

  30 december 2011Nya föreskrifter för instituten

  Riksgälden har meddelat föreskrifter om institutens informationsskyldighet avseende insättare och deras insättningar.

 • 21 december 2011Lägre ränta för Riksgäldsspar

  Den 21 december sänker vi de rörliga räntorna på Riksgäldsspar. Räntan på Utan tidsgräns blir 1,50 procent och för månadssparande 1,40 procent.

 • 21 december 2011Ränteändring på avistakonton
 • 20 december 2011Riksgälden tveksam till nya insynsregler för räntemarknaden

  Riksgälden ställer sig tveksam till EU-kommissionens förslag om att införa nya regler för insyn i handeln med räntebärande värdepapper. Förslaget saknar en klar analys och reglerna skulle kunna skada den svenska statspappersmarknaden och höja statens lånekostnader.

 • 16 december 2011Upphandling av kort- och resekontotjänster

  Riksgälden har påbörjat förberedelserna inför en ny upphandling av kort- och resekontotjänster.

 • 9 december 2011Paypal ingen ramavtalstjänst

  Myndigheter får inte använda betaltjänsten Paypal. Betaltjänsten ingår inte i de ramavtal för betaltjänster som Riksgälden upphandlat.

 • 5 december 2011Robert Andersson ny kommunikatör på Riksgälden

  Riksgälden förstärker sin kommunikationsavdelning med Robert Andersson som i januari 2012 tillträder en tjänst som kommunikatör. Robert kommer närmast från TV4 där han arbetat i sju år som ekonomijournalist, senast som gruppchef för ekonomiredaktionen.

 • november

  29 november 2011Frågor om intresset för långa obligationer

  Riksgälden kommer att ge ut något större volymer av långa statsobligationer än vad vi annonserade i vår oktoberprognos. Vi behöver därför sondera intresset för längre obligationer och få synpunkter på försäljningsformerna.

 • 28 november 2011Stora aktie- och fonddagen

  Kom och träffa oss på Stora aktie- och fonddagen i Stockholm den 29 november. En heldag där du kan få information om olika placeringsalternativ.

 • 21 november 2011Förlängt ramavtal för kontantkort

  Riksgälden har beslutat att förlänga gällande ramavtal avseende kontantkort.

 • 14 november 2011Bostadsrättsmässan 17-19 november

  Välkommen till Riksgäldens monter på Bostadsrättsmässan i Stockhom, Älvsjö den 17-19 november!

 • oktober

  31 oktober 2011Statens avkastnings- och utlåningsränta 2012

  Ny räntesats fastställd för statens avkastnings- och utlåningsränta

 • 17 oktober 2011Stora aktie- och fonddagen

  Kom och träffa oss på Stora aktie- och fonddagen i Göteborg den 7 november. En heldag där du kan få information om olika placeringsalternativ.

 • 3 oktober 2011Prövningsnämnden ger Riksgälden rätt i tvist om värdering av Carnegie

  Prövningsnämnden har fattat beslut i tvisten mellan D. Carnegie & Co och Riksgälden gällande värdering på aktierna i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen Holding. Prövningsnämnden har fastställt att det var rätt att göra en värdering av Carnegie Investment Bank utan tillstånd att bedriva bank- och värdepappersrörelse, så som Riksgälden hävdat. Prövningsnämnden fastställde värdet till sammanlagt 2,6 miljarder kronor. D. Carnegie & Co hade yrkat på en värdering som skulle vara ytterligare 5 miljarder kronor högre.

 • september

  16 september 2011Seminarium om SIBWebb och SITS

  Den 19 oktober kan du delta i ett seminarium om SITS och SIBWebb.

 • 7 september 2011Vad är en statsskuld?

  När skatterna inte räcker till för alla statens utgifter måste staten låna för att täcka underskottet. Statsskulden kan enkelt beskrivas som summan av dessa lån.

 • 5 september 2011Försäljning av ny premieobligation

  Från den 19 oktober till den 1 november säljer Riksgälden Premieobligation 11:2. Priset på obligationen är 5 000 kronor. Löptiden är 2 år och 5 månader med inlösen den 23 april 2014.

 • 5 september 2011Mer motion - mindre statsskuld

  Vet du hur fysisk aktivitet gynnar både individen och statsfinanserna? Onsdag den 7 september bjuder Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) tillsammans med Riksgälden in till ett halvdagsseminarium på temat Mer motion - mindre statsskuld.

 • 1 september 2011Specifikationer, besked och avier i SIBWebb

  För att värna om vår miljö och minska pappershanteringen kommer vi att sluta skicka specifikationer, besked och avier per post. Vi hänvisar till SIBWebb där du själv kan ta fram de uppgifter du behöver.

 • augusti

  23 augusti 2011Frågor om ny tvåårig statsobligation

  Riksgälden har fått frågor om den nya statsobligationen, som syftar till att skapa valutautlåning till Riksbankens valutareserv, ska ses som en engångsföreteelse eller om det kommer att bli ett återkommande inslag i vår upplåning.

 • 15 augusti 2011Betalningsavier för september

  Nu finns betalningsavier för ränta och amortering avseende september att hämta i SIBWebb för respektive lån.

 • 15 augusti 2011Delårsrapport 2011

  Riksgäldens delårsrapport för första halvåret 2011 är nu publicerad. I den kan man bland annat läsa att statsskulden minskade med 91,9 miljarder kronor och att vår kronposition stängdes med en vinst på drygt 8 miljarder kronor.

 • 9 augusti 2011Bankstödsrapport augusti 2011

  Statens garanti- och kapitaltillskottsprogram upphörde att gälla den 30 juni 2011 och Riksgäldens senaste regeringsrapport om bankstödet visar att redan garanterade lån fortsätter att förfalla.

 • juli

  21 juli 2011Räntekontosaldon uppdaterade
 • 21 juli 2011Räntekontosaldon ej uppdaterade
 • 5 juli 2011Högre ränta Riksgäldsspar

  Den 6 juli höjer vi de rörliga räntorna på Riksgäldsspar. Räntan på Utan tidsgräns blir 1,75 procent och för månadssparande 1,65 procent.

 • 5 juli 2011Ränteändring på avistakonton

  Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 2,03 procent gällande från och med den 6 juli.

 • 1 juli 2011Ändrade regler för insättningsgarantin

  Lagändringarna för insättningsgarantins regelverk vinner idag laga kraft. De innebär bland annat att utbetalningstiden kortas till 20 arbetsdagar istället för tre månader.

 • 1 juli 2011Regeringen avslutar stödprogram för bankerna

  Regeringen har valt att inte förlänga det statliga garantiprogrammet när programmet löpte ut den 30 juni 2011. Även kapitaltillskottsprogrammet för solventa banker upphörde samma dag.

 • juni

  22 juni 2011Seminarium om den statliga betalningsmodellen

  Den 21 september kan du delta i ett seminarium om den statliga betalningsmodellen.

 • 21 juni 2011Felaktigt utskick till prenumeranter

  Vi har i dag skickat ut ett felaktigt e-postmeddelanden till dig som prenumererar på information från Riksgäldens webbplats riksgalden.se.

 • 17 juni 2011riksgalden.se - nu även med sociala delningslänkar!

  Vi fortsätter vårt arbete med att göra riksgalden.se mer användbar. Nu kan du dela innehållet på webbplatsen via Facebook, Twitter och e-post.

 • 16 juni 2011Mycket bra arbetsplats och motiverade medarbetare

  Medarbetarna på Riksgälden känner ett mycket starkt engagemang i arbetet, de uppmuntras till utveckling och upplever att de har balans i livet. Det visar den tredje medarbetarundersökningen som Riksgälden låtit göra.

 • 16 juni 2011Förbättrat regelverk för insättningsgarantin

  Regelverket för insättningsgarantin förbättras den 1 juli efter riksdagens beslut om lagändring. Detta innebär också att ändringar i EU:s insättningsgarantidirektiv införlivas med svensk rätt.

 • maj

  30 maj 2011Certifiering upphör

  Riksgälden certifierar inte längre kommunikationsprodukter för betalningar över internet.

 • 26 maj 2011Riksgälden träffar Pang Da

  Riksgälden har i dag träffat Pang Qinghua, verkställande direktör i Pang Da Automotive Trade Co Ltd och representanter för Saab, bland andra Victor Muller. Mötet hölls i informationssyfte.

 • 24 maj 2011Bättre användbarhet på riksgalden.se

  Riksgäldens webbplats har omarbetats för att öka användbarheten och tillgängligheten för dig som använder webbplatsen. Vi har inte ändrat informationsstrukturen eller skrivit om texterna.

 • 12 maj 2011Information om ramavtal

  Nu finns information om de ramavtal Riksgälden upphandlar och förvaltar på Riksgäldens webbplats.

 • 9 maj 2011Måndagens förhandlingar i Prövningsnämnden

  Förhandlingarna i Prövningsnämnden börjar måndag kl 09.30, i Svea Hovrätts lokaler på Birger Jarls torg 16.

 • 6 maj 2011Carnegie i Prövningsnämnden

  Måndagen den 9 maj startar förhandlingar i Prövningsnämnden av tvisten mellan D Carnegie & Co och Riksgälden. Prövningsnämnden sammanträder med start kl 09.30. Lokal är ännu ej fastställd.

 • april

  28 april 2011Pressträff angående Saab Automobile AB

  Riksgälden bjuder in till pressträff angående Saab Automobile AB.

 • 26 april 2011Räntekontosaldon uppdaterade
 • 21 april 2011Räntekontosaldon ej uppdaterade
 • 20 april 2011Ränteändring på avistakonton
 • 20 april 2011Högre ränta på Riksgäldsspar

  Den 27 april höjer vi de rörliga räntorna på Riksgäldsspar. Räntan på Utan tidsgräns blir 1,50 procent och för månadssparande 1,40 procent.

 • 18 april 2011Tack alla som deltog på Finansdagen 2011
 • 15 april 2011Proposition om ändringar av insättningsgarantin

  Regeringen överlämnade i veckan en proposition om ändringar av insättningsgarantin till riksdagen som innehåller ett flertal förbättringar av regelverket för insättningsgarantin.

 • 15 april 2011Domen i CTA-målet överklagas

  Konkursförvaltaren har med stöd av Riksgälden i dag överklagat tingsrättens dom i målet mot den tidigare revisorn för värdepappersbolaget CTA.

 • 15 april 2011Riksgälden ingår låneavtal med Volvo Aero

  Riksgälden har tecknat avtal med Volvo Aero Corporation om ett statligt royaltylån. Lånet ska delfinansiera Volvo Aeros forsknings- och utvecklingskostnader för vissa komponenter till flygplansmotorn Rolls Royce Trent XWB.

 • 15 april 2011Proposition om ändringar av insättningsgarantin

  Regeringen överlämnade i veckan en proposition om ändringar av insättningsgarantin till riksdagen som innehåller ett flertal förbättringar av regelverket för insättningsgarantin.

 • 14 april 2011Bo Lundgren svarar på frågor om SAAB

  Bo Lundgren svarar på frågor kring Riksgäldens hantering av finansieringslösningar för SAAB Automobile i dag kl 15.45.

 • 11 april 2011Ändringar i föreskrifter och allmänna råd till Betalningsförordningen

  Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning. Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2011.

 • mars

  25 mars 2011Dom i CTA målet

  Stockholms tingsrätt har idag ogillat skadeståndstalan mot dåvarande revisorn för värdepappersbolaget CTA som gick i konkurs 2004.

 • 22 mars 2011Räntekontosaldon ej uppdaterade
 • 17 mars 2011Lediga platser till Finansdagen 2011

  Det finns platser kvar till Finansdagen den 14 april 2011, anmäl dig senast den 25 mars.

 • 16 mars 2011Nordea ute ur kapitaltillskottsprogrammet

  Riksgälden har i dag lämnat sin kvartalsrapport om åtgärder för att stärka det finansiella systemet till regeringen. Inga institut deltar längre i garantisystemet för bankernas upplåning och redan garanterade lån fortsätter att förfalla.

 • 14 mars 2011Regeringen föreslår ändringar av insättningsgarantin

  För att förbättra insättningsgarantin föreslår regeringen ett flertal förändringar i regelverket, bland annat att korta utbetalningstiden till 20 arbetsdagar istället för tre månader.

 • 14 mars 2011Ändrade betalningsinstruktioner

  Riksgäldens betalningsinstruktioner ändras från och med den 14 mars.

 • 14 mars 2011Regeringen föreslår ändringar av insättningsgarantin

  För att förbättra insättningsgarantin föreslår regeringen ett flertal förändringar i regelverket, bland annat att korta utbetalningstiden till 20 arbetsdagar istället för tre månader.

 • 4 mars 2011Förlängning av ramavtal

  Riksgälden har förlängt gällande ramavtal för betalkort, resekonto och inköpskortstjänster för riksdagen, statliga myndigheter och affärsverk till den 31 december 2012.

 • 2 mars 2011Garantiräntan för Premieobligation 11:1 fastställd

  Den som köper 10 obligationer i följd av Premieobligation 11:1 får en garanterad vinst på 500 kronor (1,0 procent) per år. Det motsvarar en bankränta på 1,4 procent före skatt.

 • 1 mars 2011Riksgäldens chefsekonom i finanskriskommittén

  Riksgäldens chefsekonom Lars Hörngren har utsetts till ledamot i finanskriskommittén. Kommittén har regeringens uppdrag att göra en översyn av det svenska regelverket för hantering av finansiella kriser.

 • februari

  24 februari 2011Årsredovisning 2010

  Nytt ramavtal för betalningstjänster ställer högre krav på säkerhet, bilindustrin i fokus och EU-projekt i Ukraina – exempel ur Riksgäldens verksamhet 2010.

 • 15 februari 2011Ränteändring på avistakonton - 1,52 %
 • 15 februari 2011Högre ränta på Riksgäldsspar

  Den 16 februari höjer vi de rörliga räntorna på Riksgäldsspar. Räntan på Utan tidsgräns blir 1,25 procent och för månadssparande 1,15 procent.

 • 7 februari 2011Försäljning av ny premieobligation

  Den 23 mars-5 april säljer Riksgälden Premieobligation 11:1. Priset på obligationen är 5 000 kronor. Löptiden är 3 år och 11 månader med inlösen 8 april 2015.

 • 1 februari 2011Årets Finansdag går av stapeln den 14 april

Fler nyheter

Vill du läsa nyheter från Riksgäldens affärsområden kan du välja följande alternativ: