Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets första möte

24 februari 2014

Den 10 februari hade Finansiella stabilitetsrådet sitt första möte där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken deltog.

Protokollet finns på regeringen.se