Årsredovisning 2011

22 februari 2012

Nu är Riksgäldens årsredovisning för 2011 publicerad. Vi har sänkt kostnaderna för staten i år igen. Nya ramavtal för myndigheternas betalningstjänster har sänkt kostnaderna med 18 procent.