Nyheter

Här presenteras aktuell information och nyheter från Riksgälden.

 • juni

  4 juni 2019Förlängt ramavtal för betalningstjänster

  Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalet för betalningstjänster till och med den 31 juli 2021.

 • 3 juni 2019Remissvar: OPS-lösningar blir dyrt för skattebetalarna

  Offentlig-privat samverkan (OPS) riskerar att innebära en merkostnad för skattebetalarna jämfört med andra finansieringsformer, menar Riksgälden i ett remissvar.

 • maj

  28 maj 2019Ny statistik nyanserar bilden av bostadsmarknaden

  En ny Fokusrapport från Riksgälden analyserar prisutvecklingen på svensk bostadsmarknad.

 • 16 maj 2019Debattartikel om ett mer samlat cyberförsvar i finanssektorn

  Säkerhetspolischefen har pekat ut finanssektorn som en av de mest utsatta samhällssektorerna för cyberangrepp. Andra länder har kommit längre i det förebyggande arbetet mot de nya hoten, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad i Dagens Industri idag 16 maj 2019.

 • 7 maj 2019Återbetalning av Premieobligation 14:1

  Premieobligation 14:1 återbetalas den 7 maj 2019.

 • 3 maj 2019Remissvar: Regler för att stävja penningtvätt bör förbättras

  Riksgälden anser att det är angeläget att förtydliga och förbättra regelverken för att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och andra brottsliga eller förtroendeskadliga beteenden.

 • april

  11 april 2019Beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder för Danske Hypotek AB

  Riksgälden har fattat beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) för Danske Banks svenska dotterföretag, Danske Hypotek AB. Beslutet är ett led i det arbete som genomförs i Danske Banks resolutionskollegium, som leds av de danska resolutionsmyndigheterna, Finanstilsynet och Finansiel Stabilitet, och i vilket Riksgälden deltar.

 • 11 april 2019Riksgälden anpassar sin metodik för prövning av förenklade skyldigheter för resolutionsplanering

  I egenskap av resolutionsmyndighet anpassar Riksgälden nu sin metodik för att pröva huruvida institut ska omfattas av förenklade skyldigheter vid resolutionsplanering.

 • 2 april 2019Effektiv bankkrishantering kräver kapital men också sund inre kultur

  En effektiv bankkrishantering handlar inte bara om kapital, utan i också om en sund inre kultur i bankerna, sa riksgäldsdirektör Hans Lindblad på Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Finanspanel idag.

 • 2 april 2019Riksgälden vill se skarpare sanktioner i finanssektorn vid bristande säkerhetsskydd

  Den finansiella sektorn är, enligt Säkerhetspolisen, en av de mest utsatta samhällssektorerna i Sverige vad gäller spionage och andra påverkansförsök från främmande makt. Det skriver Riksgälden i ett remissvar.

 • mars

  19 mars 2019Påminnelse anmälan Finansdagen

  Torsdagen den 11 april anordnar Riksgälden Finansdagen på temat Säkerhet och Framtid.

 • 11 mars 2019Vinstdragning för Premieobligation 14:1

  Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:1 presenteras under förmiddagen den 11 mars 2019.

 • 7 mars 2019Information om Saab: Riksgälden utreder förhållandena kring fordran

  Som framgår av Riksgäldens årsredovisning för 2018 har Riksgälden skrivit ned värdet på statens fordran i Saab. Bakgrunden till detta är bland annat att det föreligger oklarheter kring värdet på säkerheterna i Saab Automobile Tools. Riksgälden utreder frågan med hjälp av en extern advokatbyrå.

 • 6 mars 2019Efter Riksbankens besked: Riksgälden minskar valutaupplåningen

  Med anledning av att Riksbanken idag fattat beslut om att minska valutareservens storlek önskar Riksbanken att de återstående valutalån som förfaller under 2019 inte refinansieras. Riksgälden kommer därför inte att ta upp fler lån för Riksbankens räkning under 2019.

 • februari

  22 februari 2019Riksgäldens årsredovisning 2018

  För tredje året i rad visade statsbudgeten år 2018 ett överskott. Budgetöverskottet medförde att statsskulden minskade från 29 procent till 26 procent som andel av BNP, och nådde den lägsta nivån på 40 år.

 • 21 februari 2019Statsskulden på den lägsta nivån på 40 år

  Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2018 till regeringen. Året präglades av en minskande statsskuld, fortsatt låga räntor och ett begränsat utbud av statsobligationer. Riksgälden tog också en position för en starkare krona mot euron, i syfte att sänka kostnaden för statsskulden.

 • 20 februari 2019Riksgäldsdirektören kommenterade Brexit och Bankpaketet på pressträff

  På dagens pressträff kring Riksgäldens statsupplåningsprognos berörde riksgäldsdirektör Hans Lindblad de aktuella frågorna om Brexit samt det så kallade Bankpaketet/BRRD2.

 • 13 februari 2019Högt förtroende för förvaltningen av statsskulden

  Förtroendet för Riksgälden i rollen som förvaltare av statsskulden är högt bland investerare och de banker som är återförsäljare av svenska statspapper. Det visar resultatet av den årliga enkätundersökning som Riksgälden låter genomföra, som publiceras i dag.

 • 11 februari 2019Vinstdragning för Premieobligation 14:2

  Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 11 februari 2019.

 • 5 februari 2019Sverige bättre rustat för bankkris

  Sverige står idag bättre rustat inför finanskris än för tio år sedan. Det framhåller riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han idag framträder vid finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

 • 1 februari 2019Riksgälden föreslår: Utred e-kronans konsekvenser

  Riksgälden välkomnar att Riksbanken granskar frågan om digitala betalningsmedel men förordar att ett eventuellt införande av en e-krona bör föregås av en statlig utredning med ett brett uppdrag.

 • januari

  31 januari 2019Nordisk-baltisk finansiell krisövning

  De nordiska och baltiska myndigheterna för finansiell stabilitet har genomfört en gemensam finansiell krisövning. Övningen ägde rum den 22–23 januari 2019 och involverade 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt berörda myndigheter från den europeiska unionen. En representant från Internationella Valutafonden (IMF) deltog som observatör.

 • 22 januari 2019Gynnas bankerna fortfarande av en förväntan om en implicit statlig garanti?

  En ny rapport från Finansinspektionen och Riksgälden visar att värdet av en implicit statlig garanti för de svenska storbankerna har minskat sedan finanskrisen 2008–2009. Nedgången beror bland annat på högre kapital- och likviditetskrav på bankerna, ett nytt regelverk för bankkrishantering och förbättrade marknadsvillkor.

Fler nyheter

Vill du läsa nyheter från Riksgäldens affärsområden kan du välja följande alternativ: