Nyheter

Här presenteras aktuell information och nyheter från Riksgälden.

 • februari

  13 februari 2019Högt förtroende för förvaltningen av statsskulden

  Förtroendet för Riksgälden i rollen som förvaltare av statsskulden är högt bland investerare och de banker som är återförsäljare av svenska statspapper. Det visar resultatet av den årliga enkätundersökning som Riksgälden låter genomföra, som publiceras i dag.

 • 11 februari 2019Vinstdragning för Premieobligation 14:2

  Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 11 februari 2019.

 • 5 februari 2019Sverige bättre rustat för bankkris

  Sverige står idag bättre rustat inför finanskris än för tio år sedan. Det framhåller riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han idag framträder vid finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

 • 1 februari 2019Riksgälden föreslår: Utred e-kronans konsekvenser

  Riksgälden välkomnar att Riksbanken granskar frågan om digitala betalningsmedel men förordar att ett eventuellt införande av en e-krona bör föregås av en statlig utredning med ett brett uppdrag.

 • januari

  31 januari 2019Nordisk-baltisk finansiell krisövning

  De nordiska och baltiska myndigheterna för finansiell stabilitet har genomfört en gemensam finansiell krisövning. Övningen ägde rum den 22–23 januari 2019 och involverade 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt berörda myndigheter från den europeiska unionen. En representant från Internationella Valutafonden (IMF) deltog som observatör.

 • 22 januari 2019Gynnas bankerna fortfarande av en förväntan om en implicit statlig garanti?

  En ny rapport från Finansinspektionen och Riksgälden visar att värdet av en implicit statlig garanti för de svenska storbankerna har minskat sedan finanskrisen 2008–2009. Nedgången beror bland annat på högre kapital- och likviditetskrav på bankerna, ett nytt regelverk för bankkrishantering och förbättrade marknadsvillkor.

Fler nyheter

Vill du läsa nyheter från Riksgäldens affärsområden kan du välja följande alternativ: