Finansiella stabilitetsrådet sammanträder

12 juni 2018

Finansmarknadsministern diskuterar makrotillsynsfrågor med cheferna för Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden.