Publicering av årsredovisning 2016

21 februari 2017

Tisdag den 21 februari presenterar Riksgälden årsredovisningen för 2016.

Kontakt
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94