Kontakt Riksgälden

Riksgälden

Telefon växel: 08 613 45 00

Besök: Olof Palmes gata 17

Postadress: Riksgälden, 103 74 Stockholm

Fax: 08 21 21 63
E-post: riksgalden@riksgalden.se
Personlig e-post skrivs enligt fornamn.efternamn@riksgalden.se

Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30. Dag före helgdag 08:00-13:00 

Organisationsnummer: 202100-2635

Vi kallar oss Riksgälden men vårt juridiska namn är Riksgäldskontoret.

SWIFT BIC: SNDOSESS

Fakturering: Riksgälden, FE 4, 838 73 Frösön
E-fakturering: Faktura i svefakturaformat kräver referens i formatet rgxxxx. Kontakta beställaren för korrekt referens. Riksgäldens partsidentitet i Vismas fakturaväxel är 2021002635.
Teknisk mottagaradress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1043.

Frågor om SIBS

Om du har frågor om Statens internbanksystem:

Telefon Statens internbank: 08 613 45 80, support: vardagar 9.00-16.00
E-post: statensinternbank@riksgalden.se

Kundservice – frågor om sparande

Om du har frågor om Riksgäldsspar och premieobligationer:

Telefon 020 780 780 måndag och torsdag kl. 09-00-11.00.
E-post: kundservice@riksgalden.se

Vinstinformation premieobligationer: 020 91 90 00 (talsvar)

Frågor om insättningsgarantin och investerarskyddet

Om du har frågor om statens garantier av insättning på konton i banker, kreditmarknadsföretag med flera institut eller om investerarskyddet.

Telefon: 08 613 52 00 (måndag-fredag 09:00-12:00, 13:00-16:00)
E-post: ig@riksgalden.se 

Frågor om bankkrishantering (resolution)

Om du har frågor relaterade till hantering av krisdrabbade banker.

E-post: resolution@riksgalden.se

Frågor om vår webbplats

Om du har frågor om innehåll och teknik på webbplatsen. 
E-post: webmaster@riksgalden.se

Fler kontakter

Pressansvarig

Foto: Malin Hasselblad Wennström

Malin Hasselblad Wennström
Presstelefon: 08-613 47 01
Mobil: 070-003 92 62
Epost: Malin Hasselblad Wennström