Tillsatta jobb

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna. Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

  • 2018-11-26: Enhetschef för enheten Garanti och utlåning (diarienummer 2018/819)
  • 2018-11-26: Enhetschef för enheten Kärnavfallsfinansiering (diarienummer 2018/816)
  • 2018-11-29: Enhetschef för enheten IT Infrastruktur (diarienummer 2017/1123)
  • 2018-11-29: Enhetschef för enheten IT Service (diarienummer 2017/1122)
  • 2018-11-29: Seniora assistenter till enhetet Ekonomi (diarienummer 2018/582)
  • 2018-12-12: Erfaren analytiker till Kärnavfallsfinansiering (diarienummer 2018/867)

Överklagan
Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.