Tillsatta jobb

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna. Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

2018-10-02  Erfaren kreditriskanalytiker, referens RG 2018/439

2018-10-05  Avdelningschef för Statens Internbank referens RG 2018/889

2018-10-05 Senior analytiker till resolutionsmyndigheten referens RG 2018/797

Överklagan
Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.