Tillsatta jobb

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna. Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

 

  • 2019-04-03: Erfaren kommunikatör (referens 2019/108) 
  • 2019-04-18: Senior ekonomm (referens 2019/161)
  • 2019-04-18  Biträdande HR chef (referens 2019/27)
  • 2019-04-18  Servicedesktekniker (referens 2018/1219)

 

 

Överklagan
Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.