Tillsatta jobb

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna. Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

  • 2019-08-19 Senior ekonom (referens 2019/527)
  • 2019-08-16 Enhetschef Förvaltning Statens internbank (referens 2019/469)
  • 2019-08-16 Utredare Statens internbank (referens 2019/1157)
  • 2019-08-16 Handläggare Statens internbank (referens 2018/1158)
  • 2019-08-13 Kvalificerad jurist (referens 2019/418)
  • 2019-07-03 Upphandlings- och avtalsjurist (referens 2019/361)
  • 2019-07-03 HR-Strateg (referens 2019/142)
  • 2019-06-26 Windowstekniker med inriktning applikationsdrift (referens 2019/27)
  • 2019-06-19 Rådgivare till Avd. Finansiell stabilitet och konsumentskydd (referens 2019/153)

 

 

Överklagan
Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.