Tillsatta jobb

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna. Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

  • 2019-06-11Säkerhetsanalytiker med inriktning på informationssäkerhet (referens 2019/189)
  • 2019-06-10 Upphandlings- och avtalsjurist (referens 2019/361)
  • 2019-06-04 Senior kvantitativ analytiker (referens 2019/188)
  • 2019-06-04 Kvantitativ analytiker (referens 2019/187)
  • 2019-06-04 Analytiker (referens 2019/467)
  • 2019-06-03 Senior analytiker (referens 2019/107)
  • 2019-06-03 Handlare (referens 2019/285)
  • 2019-05-24  Dataskyddsombud (referens 2019/31)

 

 

Överklagan
Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.