Tillsatta jobb

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna. Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

  • 2019-02-04: Specialist inom betalningsområdet till statens internbank (diarenummer 2019/79)

  • 2019-02-12: Cash Management specialist till Statens internbank (diarienummer 2018/1083)

  • 2019-02-14: Senior kreditriskanalytiker till avdelningen Garanti och Finansiering (diarienummer 2018/1165)

  • 2019-02-15: Analytiker/makroekonom till avdelningen ekonomisk analys (diarienummer 2018/1033)

 

Överklagan
Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.