Jobba hos oss på Riksgälden

Kollegor på Riksgälden, foto.

Hos oss gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Vi bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet hålls stabilt.


Bra samarbete, hög delaktighet, tydliga mål och en majoritet som trivs på jobbet

Enligt medarbetarundersökning som gjordes 2017 är det mycket som upplevs som förbättringar sen mätningen 2014. Vi har utvecklat vårt ledarskap, förbättrat samarbetet och
informationshantering samt att det är en hög delaktighet i vad som görs och beslutas inom den egna arbetsgruppen. Majoriteten av personalen trivs på jobbet.

Områden som vi jobbar vidare med är att effektivisera våra arbetssätt och processer samt att vi fortsätter att utveckla och stärka vår kultur.

Medarbetarundersökning 2017

Lediga jobb

På Riksgälden gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum.

Se våra lediga jobbOm medarbetarna

  • 180 anställda
  • 50 % kvinnor och 50 % män
  • Låg sjukfrånvaro, 3,1 %
  • Medelålder på 46 år

Kontakta oss

Noelle Moe
HR-chef
Telefon: 08 613 47 08
E-post: hr@riksgalden.se