Så styrs vi

Att Riksgälden är en myndighet betyder att lagar och förordningar är utgångspunkten för vårt arbete. Varje år beslutar dessutom regeringen om riktlinjer för statsskuldens förvaltning.

Lagar och förordningar

Riksdagen beslutar om de lagar som är grunden för Riksgäldens verksamhet. Lagen om statens upplåning och skuldförvaltning bestämmer bland annat vad Riksgälden får låna till, exempelvis att finansiera underskott i statens finanser.

Regeringen beslutar om förordningar och ett regleringsbrev. Regleringsbrevet styr vad Riksgälden ska arbeta med, vilka mål vi ska ha och hur vi ska rapportera resultaten. En garantiförordning bestämmer när vi får ställa ut statliga garantier och även hur vi ska värdera och bedöma riskerna med garantin.

Riktlinjer styr förvaltningen

Regeringen beslutar om riktlinjer för hur vi ska förvalta och finansiera statsskulden. Där står till exempel hur vi ska fördela skulden mellan olika sorters lån för att ge rätt avvägning mellan kostnader och risk, och vilken löptid skulden ska ha. Vi lämnar förslag på riktlinjer till regeringen som beslutar om riktlinjerna i november varje år.