Så styrs och arbetar vi

Regering och riksdag bestämmer Riksgäldens uppgifter och mål och sätter ramar för hur vi ska sköta verksamheten. Vi styrs också av lagar, förordningar och riktlinjer.

Internt tar vi styrningen ett steg vidare genom att själva ta fram policyer och riktlinjer för exempelvis risker och etik. Verksamheten utgår från en årlig verksamhetsplan och en arbetsordning som styr hur vi är organiserade. 

Värderingar

Riksgälden ska präglas av att vi är professionella, öppna och trygga. Det gäller hela verksamheten, oavsett om det handlar om avtal, upphandling, arbetsmiljö eller hur vi hanterar relationer med våra kunder och motparter.

Publicerat och internt material

Vi publicerar policyer för riskhantering, etik och säkerhet, men inte interna riktlinjer eller verksamhetsplaner.

Arbetsmiljö

Här hittar du hur information om hur Riksgälden är som arbetsplats och hur vi hanterar frågor som lönesättning, jämställdhet och mångfald.

Jobba hos oss