Auktioner av utsläppsrätter

EU:s handel med utsläppsrätter ska bidra till att unionens utsläpp av koldioxid minskar. I Sverige är det Riksgälden som ansvarar för att ta emot intäkter från auktionerna av utsläppsrätter. Intäkterna går in i statskassan.

En utsläppsrätt ger energiintensiv industri rätt att släppa ut ett ton koldioxid. Utsläppsrätterna säljs via auktioner varje vecka.

Europeiska kommissionen har tillsammans med flertalet medlemsländer i EU, däribland Sverige, tecknat avtal med European Energy Exchange, EEX som är en elektronisk handelsplats för energi. EEX publicerar en kalender för auktionerna av utsläppsrätter.

EU:s handel med utsläppsrätter

EU:s handel med utsläppsrätter ska bidra till att unionens utsläpp av koldioxid minskar. Den här handeln med utsläppsrätter är världens första större handelssystem för växthusgaser.

Handeln med utsläppsrätter regleras genom ett särskilt EU-direktiv och omfattar alla EU:s medlemsländer. Handelssystemet ska på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av koldioxid från energiintensiv industri och energiproduktion i Europa.